Szentírások
A Tan és a szövetségek 54
előző következő

54. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Newel Knightnak, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:180–181). Az egyház tagjai az Ohio állambeli Thompsonban lévő gyülekezetben megosztottak voltak a javak felajánlásával kapcsolatos kérdésekben. Önzőség és kapzsiság mutatkozott, és Leman Copley megszegte arra vonatkozó szövetségét, hogy felajánlja nagy birtokát a New York állambeli Colesville-ből érkező szentek örökségének helyeként. Ezra Thayre-nak is köze volt a vitához. Ennek eredményeként Newel Knight (a thompsoni gyülekezet elnöke) és más elderek eljöttek a prófétához, megkérdezve tőle, miként járjanak el. A próféta megkérdezte az Urat és ezt a kinyilatkoztatást kapta. (Lásd az 56. szakaszt, amely az ügy folytatása.)

1–6, A szenteknek be kell tartaniuk az evangélium szövetségét ahhoz, hogy irgalmat nyerjenek; 7–10, Türelmeseknek kell lenniük a megpróbáltatásban.

1 Íme, így szól az Úr, méghozzá az aAlfa és az Omega, a kezdet és a vég, az, aki bkeresztre feszíttetett a világ bűneiért –

2 Íme, bizony, bizony mondom neked, Newel Knight szolgám, állj szilárdan a hivatalban, amire kineveztelek téged.

3 És ha testvéreid meg akarnak menekülni az ellenségeiktől, akkor bánják meg minden bűnüket, és váljanak valóban aalázatossá előttem, valamint töredelmessé.

4 És amint a velem kötött aszövetséget megszegték, úgy az bérvénytelenné vált és hatástalanná.

5 És jaj annak, akitől e avétek ered, mert jobb lett volna neki az, ha elsüllyedt volna a tenger mélyére.

6 De áldottak azok, akik betartották a szövetséget, és figyelembe vették a parancsolatot, mert ők airgalmat nyernek.

7 Menjetek tehát, és meneküljetek el erről a földről, nehogy rátok törjenek az ellenségeitek; és induljatok útnak, és nevezzetek ki tetszésetek szerint valakit, aki a vezetőtök lesz és pénzeket fizet a nevetekben.

8 És így induljatok útnak a nyugati vidékekre, aMissouri földjére, a lámániták határvidékére.

9 És miután megtettétek az utat, íme, azt mondom nektek, keressetek amegélhetést, emberhez illőn, míg helyet nem készítek nektek.

10 Továbbá legyetek atürelmesek a megpróbáltatásban, míg bel nem jövök; és íme, én hamar eljövök, és jutalmam nálam van, és akik korán ckerestek engem, dnyugalmat találnak a lelküknek. Így lesz. Ámen.