Szentírások
A Tan és a szövetségek 81
előző következő

81. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams elhívást kap, hogy főpap legyen, és tanácsos a Főpapság Elnökségében. A történelmi feljegyzések azt mutatják, hogy amikor 1832. március 18-án megkapták ezt a kinyilatkoztatást, az Jesse Gause-t hívta el a tanácsosi hivatalba Joseph Smith mellé az Elnökségbe. Amikor azonban ő nem úgy folytatta, ahogyan az illett volna a kinevezéséhez, az elhívást ezt követően Frederick G. Williams-nek adták át. A kinyilatkoztatásra (melynek dátuma 1832 márciusa) tekintsünk úgy, mint az Első Elnökség hivatalos megszervezésének irányában tett lépésre, mivel konkrétan elhív e testület tanácsosának hivatalába, és elmagyarázza a kinevezés méltóságát. Gause testvér szolgált egy ideig, de 1832 decemberében kizárták az egyházból. Williams testvért 1833 márciusában rendelték el a nevezett hivatalba.

1–2, Mindig az Első Elnökségnél vannak a királyság kulcsai; 3–7, Ha Frederick G. Williams hűséges az elrendelt szolgálatában, örök élete lesz.

1 Bizony, bizony mondom neked, Frederick G. Williams szolgám: Figyelj annak hangjára, aki szól, az Úr, a te Istened szavára, és hallgass az elhívásra, amellyel el lettél hívva, méghozzá arra, hogy afőpap legyél az egyházamban, és tanácsosa ifj. Joseph Smith szolgámnak;

2 Akinek odaadtam a akirályság kulcsait, amelyek mindig a bFőpapság Elnökségéhez tartoznak:

3 Elismerem tehát őt, és megáldom őt, valamint téged is, amennyiben hűséges vagy tanács tekintetében, a hivatalban, amelyre kineveztelek, valamint az imában, állandóan, hangosan és a szívedben, a világ előtt és magadban, mindemellett pedig elrendelt szolgálatodban, az evangéliumot prédikálva az élők földjén és testvéreid között.

4 És e dolgok megtételével a legnagyobb jót teszed majd embertársaidnak, és annak adicsőségét segíted majd elő, aki a te Urad.

5 Legyél tehát hűséges; állj meg a hivatalban, amelyet kijelöltem neked; asegítsd a gyengéket, emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és berősítsd meg az cellankadt térdeket.

6 És ha mindvégig hűséges vagy, a ahalhatatlanság koronáját kapod majd, valamint börök életet azon cpalotákban, amelyeket Atyám házában előkészítettem.

7 Íme, lásd, ezek az Alfa és az Omega, méghozzá Jézus Krisztus szavai. Ámen.