Szentírások
A Tan és a szövetségek 30
előző következő

30. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, David Whitmernek, ifj. Peter Whitmernek és John Whitmernek, a New York állambeli Fayette-ben, 1830 szeptemberében, a fayette-i háromnapos konferenciát követően, mielőtt még az egyház elderei elváltak volna egymástól (History of the Church, 1:115–116). Ez az anyag eredetileg három kinyilatkoztatásként lett kiadva; a próféta a Tan és a szövetségek 1835-ös kiadására vonta össze egy szakaszba.

1–4, David Whitmer dorgálásban részesül amiatt, hogy nem szolgált szorgalmasan; 5–8, Ifj. Peter Whitmer kísérje el Oliver Cowdery-t misszióra a lámánitákhoz; 9–11, John Whitmer elhívást kap az evangélium prédikálására.

1 Íme, azt mondom neked, aDavid, hogy bféltél az emberektől, és nem ctámaszkodtál rám erőért úgy, ahogy kellett volna.

2 Inkább a aföldi dolgokon csüngött az elméd, mintsem az én dolgaimon, Alkotód dolgain, és az elrendelt szolgálaton, amelyre elhívattál; és nem hallgattál Lelkemre, valamint azokra, akik föléd helyeztettek, hanem meggyőztek azok, akiknek én nem parancsoltam.

3 Arra hagyattál tehát, hogy a magad számára kérj kezemből, és aelgondolkozz azon dolgokon, amelyeket megkaptál.

4 És otthonod legyen atyád házában, amíg további parancsolatokat nem adok neked! És tegyél eleget az aelrendelt szolgálatnak az egyházban, valamint a világ előtt, és a környező vidékeken! Ámen.

5 Íme, azt mondom neked, aPeter, hogy indulj bútra testvéreddel, Oliverrel; mert celjött az idő, amikor célszerűnek látom, hogy kinyisd a szádat és hirdesd az evangéliumomat; ne félj tehát, hanem dszívleld meg testvéred szavait és tanácsát, amit ad neked!

6 És sanyargattass az ő minden sanyargattatásában, imában és hittel mindig énhozzám emelve szívedet saját magad és az ő szabadulásáért; mert én hatalmat adtam neki aegyházam felépítésére a blámániták között;

7 És asenkit nem jelöltem ki arra, hogy felette álló tanácsosa legyen az egyházban, az egyházi ügyeket illetően, csakis testvérét, ifj. Joseph Smith-et.

8 Szívleld meg tehát ezeket a dolgokat, és legyél szorgalmas parancsolataim betartásában, és akkor megáldatsz az örök élettel. Ámen.

9 Íme, azt mondom neked, John szolgám, hogy mostantól fogva kezdd el ahirdetni az evangéliumomat, mintha bharsona hangján tennéd azt!

10 És testvérednél, Philip Burroughs-nál dolgozz, valamint azon a környező vidéken, igen, ahol csak meghallgatnak, míg meg nem parancsolom neked, hogy menj el onnan.

11 És mostantól fogva minden munkádat Sionban végezd, teljes lelkeddel; igen, mindig nyisd ki szájad az én ügyemben, anem félve attól, hogy mit tehetnek az bemberek, mert cén veled vagyok. Ámen.