Szentírások
A Tan és a szövetségek 48
előző következő

48. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 márciusában (History of the Church, 1:166–167). A próféta megkérdezte az Urat az eljárás módjáról a szentek letelepítéséhez történő földvásárlás terén. Ez fontos volt, figyelembe véve az egyház tagjainak az Egyesült Államok keleti részéből történő átköltözését, engedelmeskedve az Úr azon parancsának, hogy gyűljenek össze Ohio államban (lásd a 37:1–3; 45:64-es szakaszokat).

1–3, Az ohio-i szentek osszák meg földjeiket a testvéreikkel; 4–6, A szentek vásároljanak földeket, építsenek egy várost, és kövessék elnöklő hivatalnokaik tanácsát.

1 Szükséges, hogy jelenleg lakhelyeiteken maradjatok, amint az megfelel a körülményeiteknek.

2 És amennyiben vannak földjeitek, aadjatok a keleti testvéreknek;

3 És amennyiben nincsenek földjeitek, egyelőre vásároljanak a környező vidékeken, ahogyan azt jónak látják, mert szükségképpen kell, igen szükséges az, hogy legyen nekik hely, ahol jelenleg lakhatnak.

4 Szükségképpen kell, igen szükséges az, hogy minden pénzt félretegyetek, amit csak tudtok, és hogy mindent megszerezzetek, amit csak tudtok, igazlelkűségben, hogy idővel földet tudjatok majd avásárolni örökségül, bméghozzá a várost.

5 A hely még nem kerül kinyilatkoztatásra; de miután keletről eljöttek testvéreitek, legyenek kinevezve abizonyos emberek, és nekik majd megadatik, hogy btudják a helyet, illetve nekik lesz ez kinyilatkoztatva.

6 És őket jelöljék ki a földek megvásárlására és arra, hogy hozzákezdjenek a aváros alapjának lefektetéséhez; és ezt követően kezdjetek majd gyülekezni a családjaitokkal, mindenki az ő bcsaládja szerint, körülményei szerint, és amint azt kijelöli számára az elnökség és az egyház püspöke, azon törvények és parancsolatok szerint, amiket már megkaptatok, és amiket majd ezután kaptok meg. Így lesz. Ámen.