Szentírások
A Tan és a szövetségek 125
előző következő


125. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1841 márciusában, az Iowa területén lévő szenteket illetően (History of the Church, 4:311–312).

1–4, A szentek építsenek városokat és gyülekezzenek Sion cövekjeibe.

1 Mi az Úr akarata az Iowa területén lévő szenteket illetően?

2 Bizony, így szól az Úr, azt mondom nektek, ha azok, akik az én anevemen szólítják magukat, és azon igyekeznek, hogy szentjeim legyenek, ha meg akarják tenni akaratomat és betartani őket illető parancsolataimat, akkor gyűljenek össze azokra a helyekre, amelyeket Joseph szolgám által kijelölök számukra, és építsenek nevemhez városokat, hogy felkészülhessenek arra, ami félre van téve egy eljövendő időre.

3 Építsenek várost nevemhez azon a földön, amely Nauvoo városával átellenben van, és nevezzék el azt aZarahemla nevével.

4 És mindazok, akik keletről, és nyugatról, és északról, és délről jönnek, és ott szeretnének lakni, vegyék el örökségüket ott, valamint aNashville városában, illetve Nauvoo városában, és mindazon bcövekekben, amiket kijelöltem, mondja az Úr.