Szentírások
A Tan és a szövetségek 44
előző következő

44. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak adott kinyilatkoztatás, 1831 februárjának második felében, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:157). Eleget téve az itt kifejezésre juttatott kívánalomnak, az egyház kitűzött egy konferenciát, amelyet a következő június havának elején tartanak majd meg.

1–3, Az elderek gyűljenek össze konferencián; 4–6, Szerveződjenek meg az ország törvényei szerint és törődjenek a szegényekkel.

1 Íme, így szól az Úr tihozzátok, szolgáim: Célszerűnek látom, hogy egyházam eldereit összehívják, keletről és nyugatról, valamint északról és délről, levél útján vagy másképp.

2 És lészen, hogy amennyiben hűségesek és hitet gyakorolnak bennem, én akitöltöm rájuk Lelkemet azon a napon, amikor összegyűlnek.

3 És legyen úgy, hogy elmennek a környező vidékekre, és bűnbánatot aprédikálnak a népnek.

4 És sokan amegtérnek, olyannyira, hogy hatalmat kaptok arra, hogy az bemberek törvényei szerint megszerveződjetek;

5 Hogy aellenségeiteknek ne lehessen hatalma felettetek; hogy minden dologban megőriztethessetek, hogy képessé válhassatok törvényeim betartására; hogy minden olyan kötél el lehessen szakítva, amellyel az ellenség népem elpusztítására törekszik.

6 Íme, azt mondom nektek, hogy meg kell alátogatnotok a szegényeket és a szűkölködőket, és a segítségükre kell sietnetek, hogy vigyázni lehessen rájuk, mígnem minden dolog törvényem szerint lehet megtéve, amit megkaptatok. Ámen.