Szentírások
A Tan és a szövetségek 14
előző következő

14. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás David Whitmernek, 1829 júniusában, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:48–50). A Whitmer családot kezdte nagyon érdekelni a Mormon könyvének fordítása. A próféta id. Peter Whitmer otthonába költözött, és ott lakott, míg a fordítás munkáját be nem fejezte, és nem biztosította a megjelenő könyv jogvédelmét. A Whitmer-fiúk közül hárman, akik mind bizonyságot kaptak a munka hitelességéről, mélységesen nyugtalankodni kezdtek amiatt, hogy egyénileg mi a kötelességük. Ez a kinyilatkoztatás, valamint a két következő (a 15. és a 16. szakasz), kérdésre adott válasz az Urim és Tummim által. David Whitmer később egyike lett a Mormon könyve három tanújának.

1–6, A szőlőskertben dolgozó munkások szabadulást nyernek; 7–8, Az örök élet a legnagyobb Isten ajándékai közül; 9–11, Krisztus teremtette az egeket és a földet.

1 aNagyszerű és csodálatos munka jut el hamarosan az emberek gyermekeihez!

2 Íme, én Isten vagyok; szívleld meg szavam, amely élő és ható, élesebb a kétélű kardnál, szétválasztva ízeket és velőt; szívleld hát meg a szavamat!

3 Íme, a mező fehér, készen az aratásra; aki tehát aratni kíván, hadd vágja bele szívvel-lélekkel a sarlóját, és arasson, amíg a nap tart, hogy örök szabadulást tehessen félre lelkének Isten királyságában.

4 Igen, aki belevágja sarlóját és arat, az Istentől hívatott.

5 Ha tehát kérsz tőlem, kapsz; ha kopogtatsz, akkor megnyittatik neked.

6 Igyekezz Sionomat napvilágra hozni és megalapozni! Minden dologban tartsd be a parancsolataimat!

7 És ha abetartod a parancsolataimat, és mindvégig bkitartasz, akkor cörök életed lesz, amely ajándék Isten minden ajándéka közül a legnagyobb.

8 És lészen, hogy ha az én nevemben, hittel, híve kéred az Atyát, akkor elnyered a aSzentlelket, mely szólást ad, hogy btanújaként állhass azon dolgoknak, amelyeket majd challasz is és látsz is, és hogy bűnbánatot hirdethess ennek a nemzedéknek.

9 Íme, én aJézus Krisztus vagyok, az bélő Isten cFia, aki az egeket és a dföldet eteremtette, fvilágosság, amely nem rejthető el a gsötétségben;

10 Ezért el kell juttatnom aevangéliumom teljességét a bnemzsidóktól Izráel házához.

11 És íme, te David vagy, és el vagy hívva arra, hogy segíts; amely dolgot ha megteszed, és hűséges vagy, akkor lelkileg és fizikailag is megáldatsz, és nagy lesz a te jutalmad. Ámen.