Szentírások
A Tan és a szövetségek 74
előző következő

74. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramban, 1832 januárjában (History of the Church, 1:242). A próféta azt írja: „Az Úr következő beszédének [T&Sz 73] elnyerése után újra hozzáláttam a szentírások fordításához, és szorgalmasan dolgoztam egészen a konferencia előttig, aminek január 25-én kellett összegyűlnie. Emellett ebben az időszakban kaptam meg a következőket, a korinthusbeliekhez írt első levél 7. fejezete 14. versének magyarázataként” (History of the Church, 1:242).

1–5, Pál azt tanácsolja napjai egyházának, hogy ne tartsák be Mózes törvényét; 6–7, A kisgyermekek szentek, és megszentelődnek az engesztelés által.

1 Mert a ahitetlen férjet megszenteli a feleség, és a hitetlen feleséget megszenteli a férj; különben gyermekeitek tisztátalanok lennének, most pedig szentek.

2 Nos, az apostolok napjaiban jelen volt a körülmetélés törvénye mindazon zsidók között, akik nem hitték Jézus Krisztus evangéliumát.

3 És lőn, hogy nagy avita támadt a nép között a bkörülmetélés törvényét illetően, mert a hitetlen férj azt szerette volna, hogy gyermekeit metéljék körül, és vessék alá cMózes törvényének, amely törvény addigra betöltetett.

4 És lőn, hogy a gyermekek, akiket Mózes törvényének alávetve neveltek fel, megszívlelték atyáik ahagyományait, és nem hitték Krisztus evangéliumát, tehát ezáltal szentségtelenné lettek.

5 Ezért, ez okból írt az apostol az egyháznak, parancsolatot adva nekik, nem az Úrtól, hanem tőle, magától érkezőt, hogy a hívő ane menjen hitetlenhez; hacsak bMózes törvényét el nem vetik maguk között,

6 Hogy gyermekeik körülmetélés nélkül maradhassanak; és hogy el lehessen vetni a hagyományt, amely azt mondja, hogy a kisgyermekek szentségtelenek; mert ezt tartották a zsidók között;

7 Pedig a akisgyermekek bszentek, mivel cmegszentelődnek Jézus Krisztus dengesztelése által; és ezt jelentik a szentírások.