Szentírások
A Tan és a szövetségek 99
előző következő

99. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás John Murdocknak, 1832 augusztusában, az Ohio állambeli Hiramben. Bár a Tan és a szövetségek kiadásai 1876-tól kezdődően ezt a kinyilatkoztatást Kirtland, 1833 augusztusához sorolják, a korábbi kiadások és egyéb történelmi feljegyzések megerősítik a helyénvaló adatot.

1–8, John Murdock elhívást kap az evangélium hirdetésére, és akik befogadják őt, befogadják az Urat és irgalmat nyernek.

1 Íme, így szól az Úr, John Murdock szolgámhoz – elhívást kapsz, hogy elmenj a keleti országrészekbe, házról házra, faluról falura, és városról városra, hogy örök evangéliumomat hirdesd azok lakóinak, aüldöztetés és gonoszság közepette.

2 És aaki befogad téged, befogad engem; és hatalmadban áll majd szavam hirdetése, az én Szent Lelkem bmegmutatkozásával.

3 És aki úgy fogad téged, amint egy kisgyermek, befogadja bkirályságomat; és áldottak ők, mert cirgalmat nyernek.

4 És aki elutasít téged, azt, valamint az ő házát ael fogja utasítani az én Atyám; te pedig btisztítsd meg lábadat az út melletti titkos helyeken, bizonyságként ellenük.

5 És íme, lásd, ahamar eljövök bítélkezni, hogy mindenkit meggyőzzek az ő ellenem elkövetett istentelen tetteikről, amint azt megírták rólam a könyv kötetében.

6 És most, bizony mondom neked, nem célszerű, hogy elmenj, míg gyermekeidről nem gondoskodtál, és nem küldted fel őket kedvesen Sion püspökéhez.

7 És néhány év múlva, ha ezt kívánod tőlem, te is felmehetsz a jó földre, hogy birtokba vedd örökségedet;

8 Különben pedig folytasd evangéliumom hirdetését, amíg el nem vétetsz. Ámen.