Szentírások
A Tan és a szövetségek 4
előző következő


4. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás apjának, id. Joseph Smith-nek, 1829 februárjában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:28).

1–4, A hősies szolgálat megszabadítja az Úr szolgálattevőit; 5–6, Isteni tulajdonságok teszik őket alkalmassá az elrendelt szolgálatra; 7, Törekedni kell Isten dolgaira.

1 Most íme, acsodálatos munka jelenik meg hamarosan az emberek gyermekei között!

2 Ezért, Ó ti, akik Isten aszolgálatába léptek, ügyeljetek, hogy bteljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel cszolgáljátok őt, hogy dártatlanul állhassatok majd Isten előtt az utolsó napon.

3 Ha tehát Istent kívánjátok szolgálni, ael vagytok hívva a munkára.

4 Mert íme, a mező afehér, készen az baratásra; és lássátok, aki szívvel-lélekkel belevágja sarlóját, az craktárba gyűjt, és nem vész el, hanem szabadulást hoz a lelkének.

5 És ahit, bremény, cjószívűség és dszereteteegyedül Isten fdicsőségére tekintő szemmel – teszik őt alkalmassá a munkára.

6 Emlékezzetek ezekre: hit, aerény, tudás, mértékletesség, btürelem, testvéri kedvesség, isteniség, jószívűség, calázatosság, dszorgalom.

7 aKérjetek és adatik nektek; kopogtassatok és megnyittatik nektek. Ámen.