Szentírások
A Tan és a szövetségek 66
előző következő


66. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Orange-ban, 1831. október 25-én (History of the Church, 1:219–221). Egy fontos konferencia első napja volt ez. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „William E. McLellin kérésére megkérdeztem az Urat, és a következőket kaptam” (History of the Church, 1:220).

1–4, Az örök szövetség az evangélium teljessége; 5–8, Az elderek prédikáljanak, tegyenek bizonyságot és érveljenek az emberekkel; 9–13, A hűséges lelkészi szolgálat biztosítja az örök élet örökségét.

1 Íme, így szól az Úr William E. McLellin szolgájához – Áldott vagy, amennyiben elfordultál gonoszságaidtól, és befogadtad igazságaimat, mondja az Úr, a te Megváltód, a világ Szabadítója, méghozzá mindazoké, akik ahisznek nevemben.

2 Bizony mondom neked, áldott vagy, mert befogadtad aörök szövetségemet, méghozzá evangéliumom teljességét, amely elküldetett az emberek gyermekeinek, hogy béletük lehessen, és részeseivé válhassanak a dicsőségeknek, amelyek az utolsó napokban kerülnek kinyilatkoztatásra, amint azt megírták a próféták és az apostolok a régi napokban.

3 Bizony mondom neked, William szolgám, hogy tiszta vagy, de nem maradéktalanul; bánd meg tehát azon dolgokat, amelyek nem tetszőek szememben, mondja az Úr, mert az Úr meg fogja amutatni neked ezeket.

4 És most, bizony, én, az Úr, meg fogom mutatni neked, hogy mit akarok téged illetően, vagyis mi a téged illető akaratom.

5 Íme, bizony mondom neked, az az én akaratom, hogy ahirdesd evangéliumomat országrészről országrészre, és városról városra, igen, azokon a környező vidékeken, ahol még nem hirdettetett.

6 Ne időzz sok napig ezen a helyen; még ne menj fel Sion földjére; de amennyit küldeni tudsz, küldj; különben pedig ne gondolj javaidra.

7 aMenj a keleti országrészekbe, tegyél bbizonyságot mindenhol, minden embernek, és a zsinagógáikban, érvelve az emberekkel.

8 Menjen veled Samuel H. Smith szolgám, és ne hagyd el őt, és részesítsd őt oktatásodban; és aki hűséges, az mindenhol aerőssé tétetik; és én, az Úr, veled megyek.

9 aTedd kezeid a betegekre, és bmeggyógyulnak. Ne térj vissza addig, míg én, az Úr, nem küldelek. Legyél türelmes a sanyargattatásban. cKérj és adatik neked; kopogtass és megnyittatik neked.

10 Ne törekedj magadat megterhelni. Hagyj fel minden hamislelkűséggel. Ne kövess el aházasságtörést – olyan kísértés ez, amely mindeddig háborgatott.

11 aTartsd meg az itt elmondottakat, mert igazak és hűek; és magasztald fel hivatalodat, és juttass el sok embert bSionba, fejükön az örök öröm cdalaival.

12 aMaradj meg mindvégig ezen dolgokban, és örök élet bkoronája lesz a tiéd Atyám jobb keze felől, aki telve van kegyelemmel és igazsággal.

13 Bizony, így szól az Úr, a te aIstened, Megváltód, méghozzá Jézus Krisztus. Ámen.