Szentírások
A Tan és a szövetségek 108
előző következő

108. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1835. december 26-án (History of the Church, 2:345). Ez a rész Lyman Sherman kérésére adatott, akit korábban főpappá és hetvenessé rendeltek, és aki olyan kinyilatkoztatást kérve jött a prófétához, amely tudatja a kötelességét.

1–3, Lyman Sherman bűnei meg vannak bocsátva; 4–5, Számláltassék az egyház vezető elderei közé; 6–8, Elhívást kap, hogy prédikálja az evangéliumot és erősítse testvéreit.

1 Bizony, így szól az Úr hozzád, Lyman szolgám: Bűneid megbocsáttattak, mert engedelmeskedtél hangomnak, amikor ide jöttél ezen a reggelen, hogy tanácsot kapj attól, akit kijelöltem.

2 aPihenjen meg tehát lelked, ami lelki helyzetedet illeti, és többé ne szegülj ellen hangomnak.

3 És kelj fel, és ezentúl legyél figyelmesebb fogadalmaid betartása terén, amelyeket tettél és teszel, és rendkívül nagy áldásokkal áldatsz meg.

4 Várj türelmesen, míg sor kerül szolgáim aünnepélyes gyülekezetének összehívására, akkor aztán első eldereim között emlékeznek rád, és elrendelés által jogot kapsz a többi elderemmel, akiket kiválasztottam.

5 Íme, ez az Atya aígérete neked, ha hűséges maradsz.

6 És ez azon a napon betöltetik rajtad, hogy jogodban álljon evangéliumom aprédikálása ott, ahová csak elküldelek, mostantól, attól az időtől kezdve.

7 aErősítsd meg tehát testvéreidet mindazzal, amit mondasz, minden imádban, minden buzdításodban, minden tettedben.

8 És íme, lásd, én veled vagyok, hogy megáldjalak és akiszabadítsalak téged, örökre. Ámen.