Szentírások
A Tan és a szövetségek 126
előző következő


126. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Brigham Young házában, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, 1841. július 9-én (History of the Church, 4:382). Ebben az időben Brigham Young volt az elnöke a Tizenkét Apostol Kvórumának.

1–3, Brigham Young dicséretet kap fáradozásaiért és felmentést az alól, hogy a továbbiakban külföldre utazzon.

1 Kedves és igen szeretett testvér, aBrigham Young, bizony így szól hozzád az Úr: Brigham szolgám, többé nem követelem meg kezedtől, mint a múltban, hogy elhagyd családod, mert felajánlásod elfogadható számomra.

2 Láttam amunkádat és fáradozásodat, amikor nevem miatt utaztál.

3 Azt parancsolom tehát neked, hogy küldd el, szerte szavam, és ettől az időtől fogva, mostantól mindörökre, viselj különleges gondot acsaládodra. Ámen.