Szentírások
A Tan és a szövetségek 53
előző következő

53. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Algernon Sidney Gilbertnek, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:179–180). Sidney Gilbert kérésére a próféta megkérdezte az Urat Gilbert testvér munkáját és megbízatását illetően az egyházban.

1–3, Sidney Gilbert elhívása és kiválasztása az egyházban az, hogy elderré rendeljék; 4–7, Emellett szolgáljon a püspök megbízottjaként.

1 Íme, azt mondom neked, Sidney Gilbert szolgám, hogy hallottam imáidat; és azért szólítottál engem, hogy az Úr, a te Istened tudassa veled aelhívásod és kiválasztásod az egyházban, amelyet én, az Úr, felállítottam ezekben az utolsó napokban.

2 Íme, én, az Úr, akit akeresztre feszítettek a világ bűneiért, parancsolatot adok neked, hogy bhagyd ott a világot.

3 Vedd magadra elrendelésemet, méghozzá az elderét, hogy hitet, bűnbánatot és a bűnök abocsánatát prédikáld, szavam szerint, valamint a Szent Lélek bkézrátétel általi elnyerését;

4 És azt is, hogy amegbízottja legyél ennek az egyháznak, azon a helyen, amit kijelöl a püspök, azon parancsolatok szerint, amelyek ezután adatnak.

5 Továbbá, bizony mondom neked, indulj útnak ifj. Joseph Smith és Sidney Rigdon szolgámmal.

6 Íme, ezek az első szertartások, amelyekben részesülsz; a többi egy eljövendő időben adatik majd tudtodra, szőlőskertemben végzett munkád szerint.

7 Továbbá szeretném, ha megtanulnád, hogy csak az szabadul meg, aki mindvégig akitart. Így lesz. Ámen.