Szentírások
A Tan és a szövetségek 91
előző következő

91. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. március 9-én (History of the Church, 1:331–332). A próféta ekkor éppen az Ószövetség fordításával foglalkozott. Amikor eljutott az ősi írások apokrifeknek nevezett részéhez, megkérdezte az Urat és ezt az utasítást kapta.

1–3, Az apokrifek fordítása nagyrészt helyes, de sok olyan, emberi kéztől származó közbevetést tartalmaznak, amelyek nem igazak; 4–6, Hasznosak azoknak, akiket megvilágosított a Lélek.

1 Bizony, így szól az Úr tihozzátok az aapokrifeket illetően – Tartalmaznak sok olyan dolgot, amelyek igazak, és fordításuk nagyrészt helyes;

2 Tartalmaznak sok olyan dolgot is, amelyek nem igazak, és ezek emberi kéztől származó közbevetések.

3 Bizony mondom nektek, nem szükséges az apokrifek lefordítása.

4 Aki tehát olvassa, aértse meg, mert a Lélek kinyilvánítja az igazságot;

5 És akit megvilágosít a aLélek, annak haszna lesz azokból;

6 És aki nem a Lélek által fogad be, annak nem lehet hasznára. Nem szükséges tehát a lefordításuk. Ámen.