Szentírások
A Tan és a szövetségek 55
előző következő

55. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás William W. Phelps-nek, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, nyomdász, valamint családja épp csak megérkezett Kirtlandbe, és a próféta az Urat kereste felvilágosításért őt illetően.

1–3, W. W. Phelps elhívást kap és kiválasztatik arra, hogy megkeresztelkedjen, hogy elderré rendeljék, és hogy prédikálja az evangéliumot; 4, Emellett írjon könyveket az egyházi iskolákba járó gyerekeknek; 5–6, Menjen Missouriba, mely munkálkodásának területe lesz.

1 Íme, így szól az Úr hozzád, William szolgám, igen, méghozzá az aegész föld Ura: Elhívást kaptál és kiválasztattál; és miután majd vízzel bmegkeresztelkedtél – amelyet ha egyedül az én dicsőségemre tekintő szemmel teszel – megbocsáttatnak bűneid és ckézrátétel által elnyered a Szent Lelket.

2 És aztán elrendel ifj. Joseph Smith szolgám keze, hogy eldere legyél ennek az egyháznak, hogy a bűnbánatot és a bűnök Jézus Krisztus, az élő Isten Fiának nevében végzett keresztelés általi amegbocsátását prédikáld.

3 És akikre kezed ráteszed, ha töredelmesek előttem, hatalmad lesz a Szent Lélek adományozására.

4 Továbbá elrendeltetsz, hogy segíts Oliver Cowdery szolgámnak a nyomtatás munkájának végzésében, valamint akönyvek kiválasztásában és megírásában, iskolák számára ebben az egyházban, hogy a kisgyermekek is részesülhessenek oktatásban énelőttem úgy, ahogy az nekem tetsző.

5 Továbbá, bizony mondom neked, ez okból indulj útnak ifj. Joseph Smith és Sidney Rigdon szolgámmal, hogy aletelepedhess örökséged földjén, és végezd ezt a munkát.

6 Továbbá induljon útnak velük Joseph Coe szolgám is. A többit ezután tudatom, méghozzá ahogy én akarom. Ámen.