Szentírások
A Tan és a szövetségek 36
előző következő

36. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Edward Partridge-nek, 1830 decemberében, a New York állambeli Fayette közelében (History of the Church, 1:131). (Lásd a 35. szakasz fejlécét.) A próféta azt mondta, hogy Edward Partridge „a jámborság mintaképe, és az Úr egyik nagyszerű embere” (History of the Church, 1:128).

1–3, Az Úr Sidney Rigdon kezei által Edward Partidge-ra teszi a kezeit; 4–8, Mindenkit, aki megkapja az evangéliumot és a papságot, el kell hívni, hogy menjen és prédikáljon.

1 Így szól az Úristen, aIzráel Hatalmasa: Íme, azt mondom neked, bEdward szolgám, hogy áldott vagy, bűneid megbocsáttattak, és elhívást kapsz, hogy prédikáld evangéliumomat, mintha harsona hangján tennéd azt;

2 És Sidney Rigdon szolgám kezei által ateszem reád a kezeimet, te pedig fogadd be a Lelkemet, a Szentlelket, méghozzá a bVigasztalót, amely megtanít téged a királyság cbékés dolgaira.

3 És hangos szóval hirdesd, mondván: Hozsanna, áldott legyen a magasságos Isten neve!

4 És most, ezt az elhívást és parancsolatot adom neked, minden embert illetően –

5 Hogy mindazokat, akik Sidney Rigdon és ifj. Joseph Smith szolgám elé jönnek, magukévá téve ezt az elhívást és parancsolatot, arendeljék el és küldjék el az örök evangélium bprédikálására a nemzetek között –

6 Bűnbánatot kiáltva, mondván: aŐrizzétek meg magatokat ettől a megátalkodott nemzedéktől, és jöjjetek ki a tűzből, bgyűlölve még a testtől szeplős ruhákat is!

7 És ez a parancsolat adasson egyházam eldereinek, hogy mindenkit, aki odaadó szívvel teszi azt magáévá, rendeljenek el és küldjenek el, ahogy azt megmondtam!

8 Én Jézus Krisztus vagyok, Isten Fia; övezzétek fel tehát a derekatokat, és én ahirtelen el fogok jönni a templomomba! Így lesz. Ámen.