Szentírások
A Tan és a szövetségek 114
előző következő

114. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. április 17-én (History of the Church, 3:23).

1–2, Az olyanok által viselt egyházi pozíciók, akik nem hűségesek, másoknak adatnak.

1 Bizony, így szól az Úr: Bölcsesség David W. Patten szolgám számára az, hogy amint csak tudja, minden üzleti dolgát lerendezze, és eladja portékáit, hogy missziót teljesíthessen nekem jövő tavasszal, mások társaságában, méghozzá magát is beleértve tizenkettővel, hogy bizonyságot tegyenek nevemről, és örvendetes híreket vigyenek az egész világnak.

2 Mert bizony, így szól az Úr, hogy amennyiben vannak közöttetek olyanok, akik megtagadják nevemet, mások aültetnek a bhelyükre és kapják meg püspökségüket. Ámen.