Szentírások
A Tan és a szövetségek 80
előző következő

80. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett és Eden Smith elhívást kap a prédikálásra azon a helyen, amit választanak.

1 Bizony, így szól az Úr hozzád, Stephen Burnett szolgám: Menj, menj a világba, és aprédikáld az evangéliumot minden teremtménynek, aki hangod hallótávolságába kerül.

2 És amennyiben társat szeretnél, melléd adom Eden Smith szolgámat.

3 Menjetek tehát és prédikáljátok evangéliumomat. Északra vagy délre, keletre vagy nyugatra, nem számít, mert nem hibázhatjátok el.

4 Hirdessétek tehát azon dolgokat, amiket hallottatok, és bizony hisztek, és igaznak atudtok.

5 Íme, ez annak akarata, aki aelhívott titeket, a ti Megváltótok, méghozzá Jézus Krisztus akarata. Ámen.