Szentírások
A Tan és a szövetségek 26
előző következő

26. Szakasz

Joseph Smith prófétának, Oliver Cowdery-nek és John Whitmernek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1830 júliusában adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:104). (Lásd a 24. szakasz fejlécét.)

1, Utasítást kapnak a szentírások tanulmányozására és a prédikálásra; 2, Leszögeztetik a közös megegyezés törvénye.

1 Íme, azt mondom nektek, szenteljétek időtöket a aszentírások tanulmányozásának, és a prédikálásnak, és annak, hogy megerősítsétek a gyülekezet tagjait bColesville-ben, és hogy szükség szerint elvégezzétek munkátokat a földeken, mígnem nyugatra mentek, hogy megtartsátok a következő konferenciát; és akkor majd kiderül hogy mit tegyetek.

2 És minden dolog aközös megegyezéssel történjen az egyházban, sok ima és hit által, mert minden dolgot hit által fogadtok be. Ámen.