Szentírások
A Tan és a szövetségek 123
előző következő

123. Szakasz

A szentek kötelessége üldözőik tekintetében, amint azt Joseph Smith, a próféta leírta, míg a Missouri állambeli Liberty börtönében raboskodott, 1839 márciusában (History of the Church, 3:302–303).

1–6, A szentek gyűjtsék össze és adják ki szenvedéseik és üldöztetéseik beszámolóját; 7–10, Ugyanaz a szellem vezet a szentek üldöztetéséhez is, amely megalapította a hamis hitvallásokat; 11–17, Minden felekezet körében még sokan befogadják majd az igazságot.

1 Továbbá, figyelmetekbe ajánlanánk annak helyénvalóságát, hogy a szentek mind gyűjtsék össze mindazon tények, szenvedések és bántalmazások összességének ismeretét, amit ezen állam népe mért ki rájuk;

2 Valamint mind a javakról és az általuk elszenvedett sérelmek mértékéről, a hírnevüket és személyüket, valamint a birtokokat ért károkról;

3 Valamint mindazon személyek nevét, akiknek keze benne volt az elnyomásukban, amennyire csak be tudják szerezni, és ki tudják deríteni ezeket.

4 És sor kerülhetne egy bizottság kinevezésére, amely e dolgoknak utána jár, nyilatkozatokat és vallomásokat szerez be; és emellett összegyűjti a közkézen forgó becsületsértő kiadványokat;

5 És mindazt, ami a folyóiratokban, és az ismerettárakban, és mindazon becsületsértő történetekben van, amik kiadásra kerültek, és megírás alatt vannak, és azok neveit, akik ezeket megírták, és napvilágra hozza az e népen elkövetett ördögi gazság, valamint elvetemült, gyilkos erőszakoskodások egész láncolatát –

6 Nemcsak azért, hogy az egész világnak kiadhassuk azt, hanem azért is, hogy a kormányfők elé tárhassuk, minden sötét és pokoli árnyalatukban, utolsó olyan erőfeszítésként, amelyet Mennyei Atyánk kiszabott ránk, mielőtt teljes mértékben és hiánytalanul igényt tarthatnánk arra az ígéretre, amely elő fogja hívni őt a arejtekhelyéről; és azért is, hogy az egész nemzet mentség nélkül maradhasson, mielőtt ő elküldheti hatalmas karjának erejét.

7 Ez sürgető kötelesség, amivel tartozunk Istennek, az angyaloknak, akikkel odakerülvén együtt állunk majd, valamint önmagunknak, feleségeinknek és gyermekeinknek, akiket gyötrelemmel, bánattal és gonddal görnyesztett meg a gyilkosság, a zsarnokság és az elnyomás leginkább kárhozatra méltó keze, amit annak a szellemnek a hatása támogatott, serkentett és tartott fenn, amely nagyon erősen rászegezte a gyermekek szívére a hazugságokat öröklő atyák hitvallásait, és megtöltötte a világot zűrzavarral, és egyre erősebb és erősebb lett, míg mostanra minden romlandóság fő forrása, és az egész aföld gonoszságának súlya alatt nyög.

8 aVasiga ez, erős kötél; igazából ezek a pokol kéz- és lábbilincsei, láncai és béklyói.

9 Sürgető kötelesség tehát ez, amivel nemcsak saját feleségeinknek és gyermekeinknek tartozunk, hanem az özvegyeknek és az árváknak is, akiknek férjét vagy apját ez a vaskéz agyilkolta meg;

10 Amely sötét és alkonyt hozó tettek már magukban elegendők ahhoz, hogy magát a poklot is megborzongassák, megrémítsék és elsápasszák, magának az ördögnek a kezeit pedig megremegtessék és megbénítsák.

11 Továbbá elkerülhetetlen kötelesség ez, amellyel a felnövekvő nemzedéknek tartozunk, és mind a tisztaszívűeknek –

12 Mert sokan vannak még a földön minden felekezet, csoport és vallás körében, akiket aelvakít az emberek körmönfont ravaszkodása, amivel lesben állnak, hogy megtévesszenek, és akik csak azért vannak távol az igazságtól, mert bnem tudják, hol találjanak rá –

13 Koptassuk és nyűjük hát el életünket azért, hogy napvilágra hozzuk a sötétség minden arejtett dolgát, amennyire csak tudunk róluk; és ezeket igazán megmutatják a mennyek –

14 Nagy buzgósággal kell hozzálátni ezekhez.

15 Senki ne becsülje ezeket kis dolgoknak; mert sok minden rejtőzik a jövőben a szenteket illetően, ami e dolgokon múlik.

16 Tudjátok, testvéreim, hogy az aóriási hajónak is nagyon hasznára van egy apró kormányrúd vihar idején, ami tartja az irányt a szélben és a hullámokban.

17 Ezért, szeretett testvéreim, tegyük meg ajókedvvel mindazon dolgokat, amikre erőnkből telik; aztán pedig hadd álljunk mozdulatlanul, a legteljesebb bizonyossággal, hogy meglássuk Isten bszabadítását, és az ő karjának felfedését.