Szentírások
A Tan és a szövetségek 47
előző következő

47. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. március 8-án (History of the Church, 1:166). Ez idő előtt Oliver Cowdery tevékenykedett az egyház történészeként és jegyzőjeként. John Whitmer nem törekedett történészi kinevezésre, de mivel megkérték, hogy szolgáljon ebben a minőségben, azt mondta, hogy engedelmeskedik az Úr akaratának ebben a dologban. Már szolgált a próféta titkáraként, sok kinyilatkoztatást feljegyezve a New York állambeli Fayette környékén kapottak közül.

1–4, John Whitmerre esik a választás, hogy írja az egyház történetét és írjon a próféta mellett.

1 Íme, célszerűnek látom, hogy John szolgám rendszeres atörténetet írjon és vezessen, és segítsen neked, Joseph szolgám, minden olyan dolog leírásában, ami megadatik neked, míg további feladatokra nem kap elhívást.

2 Továbbá bizony mondom neked, hogy emellett gyűléseken felemelheti hangját, amikor az célszerű.

3 Továbbá azt mondom neked, megbízást kap arra, hogy folyamatosan vezesse az egyházi feljegyzést és történetet; mert Oliver Cowdery-t más hivatalra jelöltem ki.

4 Ezért megadatik majd neki, a aVigasztaló által, amennyiben hűséges, hogy leírja ezeket a dolgokat. Így lesz. Ámen.