Szentírások
A Tan és a szövetségek 9
előző következő

9. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában (History of the Church, 1:37–38). Az Úr arra inti Olivert, hogy legyen türelmes, és arra biztatja, egyelőre inkább elégedjen meg a fordító tollbamondására történő írással, semmint fordítani próbáljon.

1–6, Más ősi feljegyzések is várnak még lefordításra; 7–14, A Mormon könyvének lefordítására tanulmányozás és lelki megerősítés által kerül sor.

1 Íme, azt mondom neked, fiam, hogy mivel nem aszerint afordítottál, amit tőlem kívántál, és újból bírni kezdtél ifj. Joseph Smith szolgám számára, így szeretném, ha ezt mindaddig folytatnád, amíg be nem fejezitek ezt a feljegyzést, amelyet reá bíztam.

2 És azután, íme, amás bfeljegyzéseim is vannak, és hatalmat adok majd neked, hogy segédkezhess azok fordításában.

3 Legyél türelmes, fiam, mert ez bölcsesség énbennem, és nem célszerű, hogy jelenleg fordíts.

4 Íme, a munka, amelynek elvégzésére elhívattál, az, hogy írj Joseph szolgám számára.

5 És íme, ez azért van, mert nem folytattad úgy, ahogy elkezdted, amikor a fordításhoz hozzáláttál – ezért vettem el tőled ezt a kiváltságot.

6 Ne azúgolódj, fiam, mert bölcsesség énbennem, hogy ily módon bántam veled.

7 Íme, nem értetted meg; feltételezted, hogy megadom ezt neked, amikor nem gondoltál bele, csak kértél engem.

8 De íme, én azt mondom neked, hogy atanulmányoznod kell azt az elmédben; majd meg kell bkérdezned tőlem, hogy helyes-e, és ha helyes, akkor tebenned cégővé teszem dkebledet; eérezni fogod tehát, hogy helyes.

9 De ha nem helyes, akkor nem lesznek ilyen érzéseid, hanem gondolataid amegdermednek, ami miatt elfelejted azt, ami helytelen; nem írhatod le tehát azt, ami szent, csak akkor, ha tőlem kapod.

10 Most, ha ezt tudtad volna, akkor afordíthattál volna; mindazonáltal nem célszerű az, hogy most fordíts.

11 Íme, amikor elkezdted, akkor célszerű volt; de te aféltél, és elmúlt az idő, és most már nem célszerű;

12 Mert nem látod, hogy aJoseph szolgámnak elegendő erőt adtam, amelyből ez kitelik? És egyikőtöket sem kárhoztatom.

13 Tedd meg ezt a dolgot, amit megparancsoltam neked, és boldogulni fogsz. Legyél hűséges, és ne engedj a akísértésnek!

14 Állj erősen a amunkában, amelyre belhívtalak, és fejednek egyetlen hajszála sem vész el, és cfel fogsz emeltetni az utolsó napon. Ámen.