Szentírások
A Tan és a szövetségek 12
előző következő

12. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás id. Joseph Knightnak, 1829 májusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight hitt Joseph Smith kijelentéseinek azt illetően, hogy birtokában vannak a Mormon könyve lemezei, és folyamatban van a fordítás munkája, és számos alkalommal anyagi segítséget nyújtott Joseph Smith-nek és írnokának, ami lehetővé tette számukra a fordítás folytatását. Joseph Knight kérésére a próféta megkérdezte az Urat, és megkapta a kinyilatkoztatást.

1–6, A szőlőskertben a munkások szabadulást fognak nyerni; 7–9, Mindenki segíthet az Úr munkájában, aki azt kívánja és alkalmas rá.

1 aNagyszerű és csodálatos munka jelenik meg hamarosan az emberek gyermekei között!

2 Íme, én Isten vagyok; szívleld meg szavam, amely élő és ható, élesebb a kétélű kardnál, szétválasztva ízeket és velőt; szívleld hát meg a szavamat!

3 Íme, a mező fehér, készen az aratásra; aki tehát aratni kíván, hadd vágja bele szívvel-lélekkel a sarlóját, és arasson, amíg a nap tart, hogy örök szabadulást tehessen félre lelkének Isten királyságában.

4 Igen, aki belevágja sarlóját és arat, az Istentől hívatott.

5 Ha tehát kérsz tőlem, kapsz; ha kopogtatsz, akkor megnyittatik neked.

6 Most, mivel kérdeztél, íme, azt mondom neked, tartsd be parancsolataimat és törekedj Sion ügyét napvilágra hozni és megalapozni.

7 Íme, hozzád szólok, és mindazokhoz, akik elő akarják hozni és meg akarják alapozni ezt a munkát;

8 És senki nem segíthet ebben a munkában, csak akkor, ha aalázatos és telve van bszeretettelchittel, dreménnyel és ejószívűséggel rendelkezve, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjára bíznak.

9 Íme, én vagyok a világ világossága és élete, aki e szavakat mondja, szívleld hát meg teljes lelkeddel, és akkor kapsz elhívást! Ámen.