A Tan és a szövetségek 106
  Footnotes
  Theme

  106. Szakasz

  Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1834. november 25-én (History of the Church, 2:170–171). Ez a kinyilatkoztatás Warren A. Cowdery-nek szól, Oliver Cowdery bátyjának.

  1–3, Warren A. Cowdery elhívást kap mint helyi elnöklő hivatalnok; 4–5, A második eljövetel nem lepi meg tolvajként a világosság gyermekeit; 6–8, Nagy áldások követik a hűséges szolgálatot az egyházban.

  1 Az én akaratom az, hogy Warren A. Cowdery szolgám neveztessen ki és rendeltessen elnöklő főpappá egyházam felett, aFreedom földjén és a környező vidékeken;

  2 És prédikálja örök evangéliumomat, és felemelje hangját és figyelmeztesse a népet, nem csak saját helyén, hanem a szomszédos megyékben is;

  3 És szentelje minden idejét ennek a legfőbb és szent elhívásnak, amelyet most neki adok, szorgalmasan akeresve a bmenny királyságát és annak igazlelkűségét, és akkor minden szükséges dolog hozzátevődik ahhoz; mert cméltó a munkás az ő bérére.

  4 Továbbá, bizony mondom nektek, aközeleg az Úr beljövetele, és úgy lepi meg a világot, mint éjszaka a ctolvaj

  5 Övezzétek fel tehát a derekatokat, hogy a avilágosság gyermekei lehessetek, és hogy az a nap ne blepjen meg titeket, mint a tolvaj.

  6 Továbbá, bizony mondom nektek, öröm volt a mennyben, amikor Warren szolgám meghajolt jogaromnak, és elválasztotta magát az emberek mesterkedéseitől;

  7 Áldott tehát Warren szolgám, mert én irgalommal leszek iránta; és szívének ahiúsága ellenére fel fogom emelni őt, amennyiben megalázkodik énelőttem.

  8 És akegyelmet adok majd neki és bizonyosságot, amellyel megállhat; és ha továbbra is hűséges tanú lesz, és világossága az egyháznak, én koronát készítettem neki Atyám bpalotáiban. Így lesz. Ámen.