Szentírások
A Tan és a szövetségek 37
előző következő

37. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1830 decemberében a New York állambeli Fayette közelében adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:139). Itt adatik az első parancsolat az összegyűjtést illetően ebben az adományozási korszakban.

1–4, A szentek elhívást kapnak, hogy gyülekezzenek Ohióba.

1 Íme, azt mondom nektek, nem látom célszerűnek azt, hogy tovább afordíts, míg el nem mentek Ohióba, és ez az ellenség miatt és a ti érdeketekben van.

2 Továbbá azt mondom nektek, addig ne menjetek, amíg nem prédikáltátok evangéliumomat ezeken a tájakon, és nem erősítettétek meg az egyházat, ahol az megtalálható, különösen aColesville-ben: mert íme, ők nagy hittel imádkoznak hozzám.

3 Továbbá parancsolatot adok az egyháznak, hogy célszerűnek látom, hogy gyűljenek össze aOhióban, felkészülve arra az időre, amikor Oliver Cowdery szolgám visszatér hozzájuk.

4 Íme, itt van a bölcsesség, és minden ember aválasszon magának, míg el nem jövök! Így lesz. Ámen.