Szentírások
A Tan és a szövetségek 85
előző következő

85. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. november 27-én (History of the Church, 1:298–299). Ez a szakasz kivonat a próféta leveléből W. W. Phelps-hez, aki akkor a Missouri állambeli Independence-ben élt. A levél azért íródott, hogy választ adjon azokat a szenteket illető kérdésekre, akik Sionba költöztek, de nem kapták meg örökségüket az egyházban megalapított rend szerint.

1–5, Sionban az örökségeket felajánlás útján kell megkapni; 6–12, Egy hatalmas és erős megadja majd a szenteknek örökségüket Sionban.

1 Az Úr írnokának, akit ő kinevezett, kötelessége az, hogy történetet vezessen és általános egyházi afeljegyzést mindazon dolgokról, amelyek Sionban zajlanak, valamint mindazokról, akik javakat bajánlanak fel, és törvényesen örökséget kapnak a püspöktől;

2 Valamint életmódjukról, hitükről és cselekedeteikről; és a hitehagyókról, akik örökségük elnyerése után hagyják el hitüket.

3 Ellenkezik Isten akaratával és parancsolatával az, hogy akik nem afelajánlás által kapják meg örökségüket, az ő törvényének megfelelően, amelyet adott, hogy btizedet vehessen népétől, és felkészíthesse őket a cbosszúállás és az égetés napjára, hogy az ő nevüket hozzáírják Isten népéhez.

4 Nemzedékrendjüket se őrizzék, illetve tartsák ott, ahol az megtalálható az egyház bármely feljegyzésén vagy történetében.

5 Nevük, sem atyáik neve, sem gyermekeik neve ne találtasson felírva Isten atörvényének könyvében, mondja a Seregek Ura.

6 Igen, így szól a ahalk és szelíd hang, amely minden dolgon átsuttog és báthat, és gyakran reszketővé teszi a csontjaimat, míg megnyilvánul, mondván:

7 És lészen, hogy én, az Úristen, elküldök egy hatalmasat és erőset, aki a hatalom jogarát tartja a kezében, világosságba van öltözve, az takarja, akinek szája szavakat, örök szavakat szól; míg bensője az igazság forrása, hogy rendbe szedje Isten házát, és telkek szerint elrendezze azon szentek örökségeit, akiknek nevei, és akik atyáinak és gyermekeinek nevei megtalálhatók, felírva Isten törvényének könyvében;

8 Míg az olyan ember, akit Isten hívott el és jelölt ki, de aki kinyújtja kezét, hogy megtartsa Isten aládáját, elesik a halál nyila által, akár a fa, amelybe belecsap a villám fénylő nyila.

9 És mindazok, akik nem találtatnak beírva az aemlékezet könyvébe, nem találnak örökséget azon a napon, hanem félrevettetnek, és részüket a hitetlenek között jelölik majd ki nekik, ahol van bsiránkozás és fogak csikorgatása.

10 Ezeket a dolgokat nem magamtól mondom; tehát, amit az Úr mond, azt be is fogja teljesíteni.

11 És akik a főpapságból valók, akiknek neve nem találtatik felírva a atörvény könyvében, vagyis akikről az találtatik, hogy belhagyták a hitüket, vagy akik ckivágattak az egyházból, valamint az alacsonyabb papságból, vagy a tagságból valók, azon a napon nem találnak örökséget a Magasságos szentjei között.

12 Az lesz tehát megtéve nekik, ami a pap gyermekeinek, amint az Ezsdrás második fejezetének hatvanegyedik és hatvankettedik verseiben feljegyezve megtalálható.