Szentírások
A Tan és a szövetségek 111
előző következő

111. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Massachusetts állambeli Salemben, 1836. augusztus 6-án (History of the Church, 2:465–466). Ebben az időben az egyház vezetői az elrendelt szolgálattal kapcsolatos munkájuk miatt nagyon el voltak adósodva. Annak hallatán, hogy nagy pénzösszeg áll majd rendelkezésükre Salemben, a próféta, Sidney Rigdon, Hyrum Smith és Oliver Cowdery odautazott az Ohio állambeli Kirtlandből, hogy utána nézzenek ennek az állításnak, és amellett prédikálják az evangéliumot. A testvérek elintéztek jó néhány egyházi ügyet, és prédikáltak is. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nem várható pénz, visszatértek Kirtlandbe. E kinyilatkozatás megfogalmazása számos olyan tényezőt tükröz, amely fontos szerepet játszott a háttérben.

1–5, Az Úr gondoskodik szolgáinak világi szükségleteiről; 6–11, Irgalmasan bánik majd Sionnal, és minden dolgot szolgái javára rendez majd el.

1 Én, az Úr, a ti Istenetek, balgaságaitok ellenére sem vagyok elégedetlen azzal, hogy eljöttetek erre az útra.

2 Sok kincsem van számotokra ebben a városban, Sion javára, és sok olyan ember van ebben a városban, akiket a megfelelő időben ki fogok gyűjteni, Sion javára, titeket használva eszközként.

3 Tanácsos tehát, hogy ismeretségeket kössetek az emberekkel ebben a városban, ahogy majd vezettettek, és ahogy majd megadatik nektek.

4 És a megfelelő időben lészen, hogy kezetekbe adom ezt a várost, és hatalmatok lesz felette, olyannyira, hogy nem fogják felfedni szemérmeteket; vagyona pedig, ami az aranyat és az ezüstöt illeti, a tiétek lesz.

5 aNe aggódjatok adósságaitok miatt, mert én hatalmat adok majd nektek azok kifizetésére.

6 Ne aggódjatok Sion miatt, mert én irgalmasan bánok majd vele.

7 Maradjatok ezen a helyen, valamint a környező vidékeken;

8 És azt a helyet, ahol akaratom szerint főleg maradnotok kell, Lelkem reátok áradó abékessége és hatalma jelzi majd nektek.

9 Ezt a helyet bérléssel szerezhetitek meg. És kérdezősködjetek szorgalmasan e város ősibb lakóiról és megalapítóiról;

10 Mert egynél több kincs van számotokra ebben a városban.

11 Legyetek tehát oly abölcsek, akár a kígyók, mégis bűn nélkül valók; és én minden dolgot a bjavatokra rendezek el, amilyen gyorsan csak képesek vagytok befogadni azokat. Ámen.