Szentírások
A Tan és a szövetségek 73
előző következő


73. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak 1832. január 10-én, az Ohio állambeli Hiramben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:241–242). Az előző év decemberének korai része óta a próféta és Sidney prédikálással volt elfoglalva, és ezáltal sokat tettek azért, hogy eloszlassák az egyház ellen támadt kedvezőtlen érzéseket (lásd a 71. szakasz fejlécét).

1–2, Az elderek folytassák a prédikálást; 3–6, Joseph Smith és Sidney Rigdon folytassák a Biblia fordítását, míg azt be nem fejezik.

1 Mert bizony, így szól az Úr, célszerűnek látom, hogy a konferenciáig afolytassák az evangélium prédikálását, valamint a környező vidékeken lévő gyülekezetek buzdítását;

2 És aztán, íme, a konferencia ahangja tudatni fogja velük különböző küldetéseiket.

3 Most bizony mondom nektek, ifj. Joseph Smith és Sidney Rigdon szolgáim, mondja az Úr, aszükséges, hogy újra bfordítsatok;

4 És amennyiben kivitelezhető, prédikáljatok a konferenciáig a környező vidékeken; azt követően pedig szükséges, hogy folytassátok a fordítás munkáját, míg azt be nem fejezitek.

5 És legyez ez minta az elderek számára, további ismeretekig, amint az meg van írva.

6 Most, ez alkalommal nem adok nektek többet. aÖvezzétek fel a derekatokat és legyetek józanok. Így lesz. Ámen.