Szentírások
A Tan és a szövetségek 2
előző következő

2. Szakasz

Kivonat Moróni angyal Joseph Smith-hez, a prófétához intézett szavaiból, a próféta apjának házában, 1823. szeptember 21-én este a New York állambeli Manchesterben (History of the Church, 1:12). Moróni az utolsó volt azon történetírók hosszú sorában, akik azt a feljegyzést készítették, amely most a Mormon könyveként van a világ előtt. (Vesd össze Malakiás 4:5–6; valamint itt a 27:9, 110:13–16. és 128:18. szakaszokkal.)

1, Illés fogja kinyilatkoztatni a papságot; 2–3, Az apák ígéretei a gyermekek szívébe ültettetnek.

1 Íme, én ki fogom nyilatkoztatni nektek a Papságot, aIllés próféta keze által, az Úr bnagy és félelmetes napjának eljövetele előtt.

2 És aő a gyermekek szívébe ülteti az atyáknak tett bígéreteket, és a gyermekek szíve atyáikhoz fordul.

3 Ha nem így lenne, akkor az egész föld teljesen elpusztulna az ő eljövetelekor.