A Tan és a szövetségek 79
  Footnotes
  Theme

  79. Szakasz

  Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:257).

  1–4, Jared Carter elhívást kap, hogy a Vigasztaló által prédikálja az evangéliumot.

  1 Bizony mondom neked, az én akaratom az, hogy Jared Carter szolgám ismét elmenjen a keleti országrészekbe, egyik helyről a másikra, és városról városra, az aelrendelés hatalmával, amellyel elrendeltetett, nagy öröm örvendetes híreit hirdetve, méghozzá az örök evangéliumot.

  2 És én reá küldöm majd a aVigasztalót, ami megtanítja neki az igazságot és az utat, amerre mennie kell;

  3 És amennyiben hűséges, újra kévékkel koronázom majd meg.

  4 Örvendjen tehát a szíved, Jared Carter szolgám, és ane félj, mondja a te Urad, méghozzá Jézus Krisztus. Ámen.