Szentírások
A Tan és a szövetségek 87
előző következő

87. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott, háborúról szóló kinyilatkoztatás és prófécia, 1832. december 25-én (History of the Church, 1:301–302). A testvérek olyan időben kapták meg ezt a szakaszt, amikor az amerikai kontinensen élő afrikaiak rabszolgaságát illetően elmélkedtek és érveltek, valamint az emberek gyermekeinek rabszolgaságát illetően, szerte a világon.

1–4, Jövendölés az északi államok és a déli államok közötti háborúról; 5–8, Nagy csapások sújtják majd a föld minden lakóját.

1 Bizony, így szól az Úr azon háborúkat illetően, amelyek hamarosan bekövetkeznek, kezdve aDél-Karolina lázadásával, amely végül sok lélek halálával és nyomorúságával végződik;

2 És eljön az idő, amikor aháború árad ki minden nemzetre, kezdve e helyen.

3 Mert íme, a déli államok elszakadva az északi államok ellen fordulnak, és a déli államok szólítanak más nemzeteket, méghozzá Nagy-Britannia nemzetét, ahogyan azt nevezik, és ők is szólítanak más nemzeteket, hogy megvédjék magukat más nemzetek ellen; és akkor minden nemzetre aháború árad ki.

4 És lészen, hogy sok nap után arabszolgák kelnek fel uraik ellen, akiket besoroznak és kiképeznek a háborúra.

5 És lészen még, hogy a maradék, akik ott maradnak a földön, besorozzák magukat, és rendkívül dühösekké válnak, és súlyos zaklatással zaklatják majd a nemzsidókat.

6 És így, a kard, és vérontás, melynek folytán agyászolnak a föld lakói; és béhség, és csapás, és földrengés, és az ég dörgése, és ádáz és fénylő villámlás is érezteti majd a föld lakóival a Mindenható Isten haragját, és felháborodását, és cdorgáló kezét, míg az elrendelt pusztítás teljesen dvéget nem vet mind a nemzeteknek;

7 Hogy a szentek, és a aszentek vérének kiáltása ne jöjjön fel többé a bSabaoth Urának füleihez a földről, hogy álljon bosszút ellenségeiken.

8 aÁlljatok tehát szent helyeken, és ne mozduljatok el, míg el nem jön az Úr napja; mert íme, bhamar eljön az, mondja az Úr. Ámen.