Szentírások
A Tan és a szövetségek 32
előző következő

32. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, Parley P. Prattnek és Ziba Petersonnak, 1830 októberében (History of the Church, 1:118–120). Az elderek nagy érdeklődést éreztek a lámániták iránt, akiknek megjövendölt áldásait a Mormon könyvéből ismerte meg az egyház. Ennek következtében kérték, hogy az Úr jelezze arra vonatkozó akaratát, vajon éppen most küldjenek-e eldereket a nyugati indián törzsekhez. E kinyilatkoztatás következett.

1–3, Parley P. Pratt és Ziba Peterson elhívást kap, hogy prédikáljanak a lámánitáknak, és hogy kísérjék el Oliver Cowdery-t és ifj. Peter Whitmert; 4–5, Imádkozzanak a szentírások megértéséért!

1 És most, aParley P. Pratt szolgámat illetően, íme, azt mondom neki, hogy ahogy én élek, azt akarom, hogy hirdesse az evangéliumomat és btanuljon tőlem, legyen szelíd és alázatos szívű!

2 És amit kijelöltem számára, az az, hogy amenjen el Oliver Cowdery és ifj. Peter Whitmer szolgámmal a vadonba a blámániták közé.

3 És aZiba Peterson is menjen velük; és bén magam is velük megyek, és közöttük leszek; és én vagyok a cszószólójuk az Atyánál, és semmi nem diadalmaskodik felettük.

4 És aszívleljék meg azt, ami meg van írva, és ne tartsanak igényt más bkinyilatkoztatásra; és mindig imádkozzanak, hogy cfeltárhassam ezt az dértelmük előtt.

5 És szívleljék meg ezeket a szavakat, és ne űzzenek tréfát belőlük, és akkor én megáldom őket. Ámen.