Szentírások
A Tan és a szövetségek 118
előző következő

118. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Far West-ben, 1838. július 8-án, válaszként a következő fohászra: „Mutasd meg nekünk akaratod, Ó Urunk, a Tizenketteket illetően” (History of the Church, 3:46).

1–3, Az Úr gondoskodni fog a Tizenkettek családjairól; 4–6, Az üresedések betöltése a Tizenketteknél.

1 Bizony, így szól az Úr: Tartsatok azonnal konferenciát; szervezzétek meg a Tizenketteket; és nevezzetek ki embereket azok helyének abetöltésére, akik elbuktak.

2 aThomas szolgám maradjon egy ideig Sion földjén, hogy kiadja szavam.

3 A többiek attól az órától kezdve folytassák a prédikálást, és ha ezt megteszik, teljes szívbéli alázatossággal, szelídséggel és aalázatossággal, valamint bhosszútűréssel, akkor én, az Úr, ígéretet teszek nekik, hogy gondoskodni fogok családjaikról; és mostantól fogva hatékony ajtó nyílik majd meg nekik.

4 És jövő tavasszal induljanak el, át a nagy vizeken, és ott hirdessék evangéliumomat, annak teljességét, és tegyenek bizonyságot nevemről.

5 Vegyenek búcsút szentjeimtől Far West városában, a jövő április huszonhatodik napján, házam építésének helyén, mondja az Úr.

6 John Taylor szolgám és John E. Page szolgám, valamint Wilford Woodruff szolgám és Willard Richards szolgám neveztessék ki azok helyének betöltésére, akik elbuktak, és legyenek hivatalosan értesítve a kinevezésükről.