Szentírások
A Tan és a szövetségek 96
előző következő

96. Szakasz

Az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. június 4-én adott kinyilatkoztatás Joseph Smith prófétának, amely megmutatja Sion városának vagy cövekének rendjét, példaként a Kirtlandben lévő szenteknek (History of the Church, 1:352–353). Az alkalom egy főpapi konferencia volt, a megbeszélés fő témája pedig bizonyos, a French birtokként ismert földek szétosztása, amik az egyház tulajdonát képezték Kirtland közelében. Mivel a konferencia nem tudott egyet érteni abban, hogy kire bízzák a birtokot, mindannyian megegyeztek abban, hogy megkérdezik az Urat a dologról.

1, Erősítsék meg Sion Kirtland cövekét; 2–5, A püspök ossza szét az örökségeket a szenteknek; 6–9, John Johnson legyen tagja az egyesült rendnek.

1 Íme, azt mondom nektek, itt a bölcsesség, amely által tudhatjátok, miként cselekedjetek e dolgot illetően, mert célszerűnek látom, hogy megerősítsétek ezt a acöveket, amelyet Sion erősségeként hoztam létre.

2 Legyen tehát Newel K. Whitney szolgám felelős a közöttetek megnevezett helyért, amelyen szent házamat szándékozom felépíteni.

3 Továbbá, osszátok ezt telkekre, bölcsesség szerint, azok javára, akik örökséget keresnek, amint azt magatok között tanácskozás során meghatározzátok.

4 Ügyeljetek tehát arra, hogy utánanézzetek ennek a dolognak, és annak a résznek, amelyre azért van szükség, hogy javára váljon az én arendemnek, annak céljából, hogy előhozzam igémet az emberek gyermekeinek.

5 Mert íme, bizony mondom nektek, azt látom a legcélszerűbbnek, hogy igém eljusson az emberek gyermekeihez, annak céljából, hogy meglágyuljon az emberek gyermekeinek szíve, a ti javatokra. Így lesz. Ámen.

6 Továbbá, bizony mondom nektek, bölcsnek és célszerűnek látom, hogy John Johnson szolgám, akinek felajánlását elfogadtam, és akinek imáit meghallgattam, akinek az örök élet ígéretét adom, amennyiben mostantól fogva betartja a parancsolataimat –

7 Mert ő aJózsef leszármazottja, és részese az atyáinak tett ígéret áldásainak –

8 Bizony mondom nektek, célszerűnek látom, hogy tagja legyen a rendnek, hogy segíthessen előhozni igémet az emberek gyermekeinek.

9 Rendeljétek tehát el erre az áldásra, ő pedig szorgalmasan igyekezzen megszüntetni a közöttetek megnevezett házon lévő tartozásokat, hogy ott lakhasson. Így lesz. Ámen.