Szentírások
A Tan és a szövetségek 65
előző következő


65. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1831 októberében (History of the Church, 1:218). A próféta mint imát mondja ezt a kinyilatkoztatást.

1–2, Isten királyságának kulcsai az emberre bízattak a földön, és győzedelmeskedni fog az evangélium ügye; 3–6, Eljön a menny millenniumi királysága, és csatlakozik Isten királyságához a földön.

1 Hallgassatok ide, és lássátok: egy hang, leküldve a magasságból, mint olyané, aki hatalmas és erős, aki a föld széleire indul, igen, akinek hangja minden emberhez szól – aKészítsétek az Úrnak útját, tegyétek egyenessé az ösvényeit.

2 Isten akirályságának bkulcsai az emberre bízattak a földön, és innen gördül tovább az evangélium a földnek széleiig, akár a ckéz nélkül hegyből kivágott kő gördül tovább, dmígnem az egész földet betölti.

3 Igen, kiáltó hang – Készítsétek az Úrnak útját, készítsétek a aBárány vacsoráját, készüljetek fel a bVőlegényre.

4 Imádkozzatok az Úrhoz, szólítsátok az ő szent nevét, tudassátok csodálatos műveit az emberekkel.

5 Szólítsátok az Urat, hogy királysága előrehaladhasson a földön, hogy annak lakói befogadhassák azt, és felkészülhessenek az eljövendő napokra, amikor az aEmber Fia lejön a mennyben, bdicsőségének ragyogásába cöltözve, hogy találkozzon Isten dkirályságával, amely fel lett állítva a földön.

6 Haladjon tehát előre Isten akirálysága, hogy eljöhessen a bmenny királysága, hogy te, Ó Isten, megdicsőíttessél a mennyben, valamint a földön, hogy ellenségeid legyőzessenek; mert ctiéd a tisztelet, a hatalom és a dicsőség, örökkön-örökké. Ámen.