2 Nefi 21
  Footnotes
  Theme

  21. Fejezet

  Isai törzse (Krisztus) igazlelkűségben fog ítélkezni – Isten ismerete beborítja a földet a millenniumban – Az Úr zászlót emel és összegyűjti Izráelt – Vö. Ésaiás 11. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 És egy avessző jön elő bIsai ctörzséből, és egy ág nő ki gyökereiből.

  2 És az aÚr Lelke megpihen rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke;

  3 És fürgén értővé tétetik az Úr félelmében; és nem aítél szemeinek látása után, se nem fedd meg füleinek hallása után.

  4 Hanem aigazlelkűen ítéli meg a szegényeket, és egyenlőséggel bfeddi meg a föld cszelídjeit; és lesújt a földre szájának rúdjával, és ajkainak leheletével öli meg a gonoszt.

  5 És igazlelkűség lesz derekának öve, és hűség lesz aveséinek öve.

  6 A farkas is a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével hever, és együtt a borjú és a fiatal oroszlán és a hízó, és egy kisgyermek vezeti őket.

  7 És a tehén és a medve legelnek; kicsinyeik együtt heverésznek; és az oroszlán szalmát eszik, mint az ökör.

  8 És a szopós gyermek a aviperalyuknál játszik, és az elválasztott gyermek a bbaziliszkusz odújára teszi kezét.

  9 Nem aártanak, se nem pusztítanak szent hegyemen, mert tele lesz a föld az bÚr ismeretével, mint ahogy a vizek elborítják a tengert.

  10 És aazon a napon lesz bIsainak egy gyökere, mely zászlóként áll a népnek; cahhoz igyekeznek a dnemzsidók; és dicsőséges lesz a nyugodalma.

  11 És lészen azon a napon, hogy az Úr amásodszor is kinyújtja kezét, hogy visszahozza népe maradékát, mely megmaradt, Asszíriából, és Egyiptomból, és Pathroszból, és Khúsból, és Elámból, és Sinárból, és Hamáthból és a tenger szigeteiről.

  12 És azászlót állít a nemzeteknek, és egybegyűjti Izráel bszáműzöttjeit, és cösszegyűjti Júda szétszórtjait a föld négy sarkából.

  13 Megszűnik Efraim airigysége is, és kivágják Júda ellenségeit; Efraim nem birigykedik cJúdára, és Júda nem zaklatja Efraimot.

  14 Hanem a afiliszteusok vállain törnek majd nyugat felé; és együtt zsákmányolják ki azokat a keletieket; ráteszik kezüket Edomra és Moábra; és Ammon fiai nekik engedelmeskednek.

  15 És az Úr teljesen aelpusztítja az egyiptomi tenger nyelvét; és hatalmas szelével megrázza kezét a folyó felett, és lesújt rá, hét patakká szikkasztja, és erre száraz saruval mennek át az emberek.

  16 És egy aországút lesz népe maradékának, mely megmaradt, Asszíriától, mint amilyen Izráelnek volt, azon a napon, amikor feljöttek, ki Egyiptom földjéről.