2 Nefi 15
  Footnotes
  Theme

  15. Fejezet

  Az Úr szőlőskertje (Izráel) elhagyatottá válik, és népe szétszóratik – Jaj lesz nekik hitehagyott és szétszórt állapotukban – Az Úr zászlót emel és összegyűjti Izráelt – Vö. Ésaiás 5. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 És akkor énekelek majd szerelmesemnek egy adalt a kedvesemről, szőlőskertjét illetően. Szerelmesemnek volt egy szőlőskertje egy nagyon gyümölcsöző hegyen.

  2 És bekerítette, és kigyűjtötte annak köveit, és a legkiválóbb aszőlőtővel ültette be, és épített egy tornyot annak közepére, és sajtolót is készített azon; és várta, hogy majd szőlőt terem, és az vadszőlőt termett.

  3 És most, Ó Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, kérlek titeket, ítéljetek köztem és a szőlőskertem között.

  4 Mi mást lehetett volna még megtenni a szőlőskertemmel, amit nem tettem meg abban? Amikor tehát vártam, hogy jó szőlőt teremjen, vadszőlőt termett.

  5 És most induljatok, megmondom nektek, mit teszek szőlőskertemmel – aeltávolítom annak kerítését, és le fogják legelni; és lerombolom annak falát, és el fogják taposni;

  6 És parlaggá teszem; nem metszik meg, se nem kapálják; hanem atüske és tövis veri fel; megparancsolom a felhőknek is, hogy bne essen rá eső.

  7 Mert a Seregek Urának aszőlőskertje Izráel háza, és gyönyörűséges ültetvénye Júda férfiai; és bigazságosságra várt, és íme, elnyomást látott; igazlelkűségre, de íme, sírást hallott.

  8 Jaj azoknak, akik aházat házhoz illesztenek, míg hely sem lehet ott, hogy begyedül csak magukat helyezhessék el szerte a földön!

  9 Füleimbe mondta a Seregek Ura: Igazán, sok ház elhagyatott lesz, és nagy és szép városok lesznek lakos nélkül.

  10 Igen, tíz hold szőlőskert egy akád bort terem, és egy hómer mag egy efát terem.

  11 Jaj azoknak, akik korán reggel felkelnek, hogy aerős ital után járjanak, akik estig folytatják, és bbor hevíti őket!

  12 És a hárfa, és a lant, a dob, és síp és bor van lakodalmaikban; de anem veszik tekintetbe az Úr munkáját, se nem veszik figyelembe kezeinek cselekedetét.

  13 Ezért ment fogságba népem, mert atudatlan; és tisztes emberei éheznek, és sokaságuk szomjan eped el.

  14 Ezért nagyobbodott meg a pokol, és tárta ki száját mérhetetlenül; és dicsőségük, és sokaságuk, és pompájuk, és aki örvendezik, abba fog leereszkedni.

  15 És meghajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és megaláztatnak a gőgösnek szemei.

  16 De a Seregek Ura felmagasztosul az aigazságosságban, és Isten, aki szent, megszenteltetik az igazlelkűségben.

  17 Akkor a maguk módján legelnek majd a bárányok, és a hízottak lakatlan helyein idegenek legelnek.

  18 Jaj azoknak, akik a ahiúság zsinegein húzzák a gonoszságot, és kötélen a bűnt, mintha btaliga lenne.

  19 Akik ezt mondják: aSiessen, tegye hamar munkáját, hogy bláthassuk azt; és közeledjen és jöjjön el Izráel Szentjének tanácsa, hogy tudhassuk azt.

  20 Jaj azoknak, akik a agonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá teszik, és a világosságot bsötétséggé, akik a keserűt édessé teszik, és az édeset keserűvé!

  21 Jaj a saját szemükben abölcseknek és a saját tekintetükben okosaknak!

  22 Jaj a borivásban hatalmasoknak, és az erős italok vegyítésében erős embereknek;

  23 Akik jutalomért igazolják a gonoszt, és aelveszik az igazlelkűséget az igazlelkűtől!

  24 Ezért, ahogyan a atarlót megemészti a btűz, és a cpelyvát felemészti a láng, gyökereik rothadássá lesznek, és virágjaik elszállnak, mint a por; mert elvetették a Seregek Urának törvényét, és dmegvetették Izráel Szentjének szavát.

  25 Ezért gerjedt fel az Úr aharagja népe ellen, és kinyújtotta ellenük a kezét, és lesújtott rájuk; és megrendültek a dombok, és hulláik szét vannak tépve az utcák közepén. Mindezzel nem fordult el haragja, hanem ki van még nyújtva a keze.

  26 És azászlót emel a távoli nemzeteknek, és bsüvölt nekik a föld végéről; és íme, azok gyorsan, hamar cjönnek; egy sem lesz köztük fáradt, vagy botladozó.

  27 Egy sem szunnyad vagy alszik; derekuknak öve sem oldódik meg, sarujuk szíja sem szakad el;

  28 Akiknek nyilai élesek, és minden íjuk felvonva; és lovaiknak patája kvarcszámba megy, és kerekeik, mint a forgószél, ordításuk mint az oroszláné.

  29 Ordítanak, mint a fiatal aoroszlánok; igen, ordítanak és elragadják a zsákmányt, és biztonságban elviszik, és senki nem szabadítja meg.

  30 És ellenük ordítanak azon a napon, mint a tenger morajlása; és ha a földre tekintenek, íme, sötétség és bánat, és a világosság elsötétült annak egén.