2 Nefi 19
  Footnotes
  Theme

  19. Fejezet

  Ésaiás a Messiásról szól – A sötétségben lévő emberek egy nagy világosságot fognak látni – Gyermek születik nekünk – Ő lesz a Békesség Hercege, és Dávid trónján fog uralkodni – Vö. Ésaiás 9. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 Mindazonáltal a homály nem lesz olyan, mint zaklatottsága idején, amikor először enyhén megsanyargatta aZebulon földjét, és Nafthali földjét, és aztán keményebben megsanyargatta a Vörös-tengerhez vezető út mentén, a Jordánon túl, a nemzetek Galileájában.

  2 A nép, amely asötétségben járt, nagy világosságot lát vala; akik a halál árnyékának földjén laknak, azokra ragyog rá a világosság.

  3 Te sokasítottad meg a nemzetet, és anövelted az örömöt – örömük előtted a szüreti öröm szerint való, és ahogy az emberek örvendeznek, amikor megosztják a zsákmányt.

  4 Mert megtörted terhének igáját, és vállának pálcáját, elnyomójának rúdját.

  5 Mert a harcos minden csatája zavaros lármával jár, és vérben forgatott ruhákkal; de ez égéssel lészen és tűznek eledelével.

  6 Mert agyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; és az birányítás az ő vállán lesz; és nevét nevezik Csodálatosnak, Tanácsosnak, az cErős Istennek, az dÖrökkévaló Atyának, a eBékesség Hercegének.

  7 Az airányítás és béke növekedésének bnincs vége Dávid trónján, és az ő királyságán, hogy rendezze azt, és hogy ítélkezéssel és igazságossággal alapítsa meg azt mostantól fogva, méghozzá mindörökre. A Seregek Urának buzgósága teljesíti ezt.

  8 Az Úr elküldte szavát Jákóbnak, és az megvilágosította aIzráelt.

  9 És megtudja az egész nép, még Efraim és Samaria lakossága is, mely ezt mondja kevélyen és dölyfös szívvel:

  10 A téglák leomlottak, de mi faragott kőből fogunk építeni; a fügefákat kivágták, de mi cédrusokra váltjuk majd fel őket.

  11 Ezért az Úr felállítja ellene aRezin ellenségeit; és egyesíti ellenfeleit;

  12 A syriabelieket elől és a filiszteusokat hátul; és afelfalják Izráelt nyitott szájjal. Mert mindezzel nem fordult el bharagja, hanem ki van még nyújtva a keze.

  13 Mert a nép anem fordul ahhoz, aki lesújt rájuk, se nem keresik a Seregek Urát.

  14 Ezért az Úr kivág Izráelből fejet és farkat, ágat és kákát egy napon.

  15 A vén, ő a fej; és a próféta, aki hazugságokat tanít, ő a farok.

  16 Mert ezen nép vezetői okozzák tévedésüket; és azok, akiket ők vezetnek, elpusztulnak.

  17 Ezért az Úrnak nincs öröme ifjaikban, se nem airgalmaz árváiknak és özvegyeiknek; mert mindenki képmutató és gonosztevő közöttük, és minden száj bbolondságot beszél. Mert mindezzel nem fordult el haragja, hanem ki van még nyújtva a ckeze.

  18 Mert a gonoszság úgy ég, mint a tűz, megemészti a tüskéket és a töviseket, és meggyullad az erdők sűrűjében, és felemelkedik, mint a füst emelkedése.

  19 A Seregek Urának haragja által sötétül el ez a föld, és az emberek olyanok lesznek, mint a tűznek eledele; asenki nem kíméli meg a testvérét.

  20 És jobb kéz felől odakap, és éhes lesz; és abal kéz felől eszik, és nem elégíttetnek meg; megeszi, minden ember, a saját karja húsát –

  21 aManassé bEfraim ellen; és Efraim Manassé ellen; ők együtt cJúda ellen lesznek. Mindezzel nem fordult el haragja, hanem ki van még nyújtva a keze.