2 Nefi 23
  Footnotes
  Theme

  23. Fejezet

  Babilon elpusztítása mintaképe a pusztításnak a második eljövetelkor – A harag és bosszúállás napja lesz az – Babilon (a világ) örökre elbukik – Vö. Ésaiás 13. Mintegy Kr.e. 559–545.

  1 aBabilóniának bfenyegetése, melyet Ésaiás, Ámós fia látott.

  2 Emeljetek fel egy alobogót a magas hegyen, emeljétek fel hangotokat hozzájuk, bintsetek kezetekkel, hogy bevonuljanak a nemesek kapuin.

  3 Parancsot adtam amegszenteltjeimnek, hatalmasaimat is elhívtam, mert nem azokon van haragom, akik örvendeznek magas voltomban.

  4 A sokaság zaja a hegyekben olyan, mint egy nagy népé, aösszegyűlt bnemzetek királyságainak zajos lármája, a Seregek Ura számba veszi a harci seregeket.

  5 Jönnek messze országból, az égnek végéről, igen, az Úr, és felháborodásának fegyverei, hogy elpusztítsák ezt az egész földet.

  6 Jajgassatok, mert közel van az Úr napja, pusztításként jön a Mindenhatótól.

  7 Ezért minden kéz elalélt lesz, minden ember szíve megolvad;

  8 Megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket; egymáson csodálkoznak; arcuk olyan lesz, mint a láng.

  9 Íme, jön az Úr napja kegyetlenül, dühösen és ádáz haraggal, és elhagyatottá teszi ezt a földet, és akipusztítja onnan annak bűnöseit.

  10 Mert az ég csillagai és annak csillagzatai nem adják ki világosságukat; a anap elsötétül amikor felkel, és a hold nem ragyogtatja világosságát.

  11 És amegbüntetem a világot a gonoszságért, és a gonoszokat gonoszságaikért; véget vetek a bkevélyek önteltségének, és letöröm a félelmetesek gőgjét.

  12 Értékesebbé teszem az aembert a színaranynál, az embert még Ofir aranyöntvényénél is.

  13 Ezért megrázom az egeket, és amegindul helyéből a föld, a Seregek Urának dühével, ádáz haragja napján.

  14 És olyan lesz, mint az aűzött őz, és mint a nyáj, melyet senki sem szed össze; és ők, minden ember a maga népéhez fordul, és mindenki a maga földjére menekül.

  15 Mindenki, aki kevély, levettetik; igen, és mindenki, aki a gonoszokkal egyesül, kard által hullik el.

  16 Gyermekeiket is darabokra zúzzák a szemük előtt; házaikat kifosztják, és meggyalázzák asszonyaikat.

  17 Íme, felserkentem ellenük a médeket, akik ezüsttel és arannyal nem törődnek, se nem gyönyörködnek abban.

  18 Íjaik is darabokra zúzzák az ifjú embereket; és nem könyörülnek a méh gyümölcsén; szemeik nem kímélik meg a gyermekeket.

  19 És Babilon, a királyságok dicsősége, a káldeusok kiválóságának agyönyörűsége olyan lesz, mint amikor Isten elpusztította bSodomát és Gomorát.

  20 Soha nem fogják abetelepíteni, nemzedékről nemzedékre nem laknak ott; az arab sem ver ott sátrat; a pásztorok sem készítik ott karámjukat.

  21 Hanem a sivatag avadállatai heverésznek ott; és házaik tele lesznek gyászos teremtményekkel; és baglyok laknak ott, és bbakok táncolnak ott.

  22 És a szigetek vadállatai üvöltöznek elhagyott aházaikban, és bsárkányok gyönyörű helyeiken; és közeleg ideje, és nem lesz elhalasztva a napja. Mert gyorsan elpusztítom őt; igen, népemhez irgalmas leszek, de a gonoszok el fognak veszni.