Szentírások
A Mormon könyve kötet-címoldala


A
Mormon könyve

Mormon keze által,
lemezekre írt beszámoló,
amelyet Nefi lemezeiről vett

Ez tehát Nefi népe, valamint a lámániták feljegyzésének kivonata – Íratott a lámániták, akik Izráel házának egyik maradéka, de a zsidók és a nemzsidók számára is – Parancsra íratott, valamint a prófétálás és a kinyilatkoztatás lelke által – Megíratott, lepecsételtetett és az Úr számára elrejtetett, hogy el ne pusztítsák – Hogy Isten ajándéka és hatalma által, annak tolmácsolására előkerüljön – Moróni keze pecsételte le és rejtette el az Úr számára, hogy a megfelelő időben a nemzsidók útján előkerüljön – Annak tolmácsolása Isten ajándéka által.

Egy Ether könyvéből vett kivonat is, mely Járed népének a feljegyzése, akiket abban az időben szórtak szét, amikor az Úr összezavarta az emberek nyelvét, amikor ők, hogy a mennybe jussanak, egy tornyot építettek – Célja pedig az, hogy megmutassa Izráel háza maradékának, milyen nagyszerű dolgokat tett atyáikért az Úr; és hogy ismerhessék az Úr szövetségeit és tudják, hogy nincsenek mindörökre kitaszítva – Azonkívül, hogy meggyőzzön zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát – És most, ha vannak benne hibák, azok emberek tévedései; ne kárhoztassátok tehát Isten dolgait, hogy szeplőtelennek találtathassatok Krisztus ítélőszéke előtt.

Eredetileg a lemezekről angolra fordította
ifj. Joseph Smith

Az első angol kiadás 1830-ban jelent meg
Palmyrában, New York, USA.