Moróni 4
  Footnotes
  Theme

  4. Fejezet

  Elmagyaráztatik, hogy mi módon szolgáljanak az úrvacsorai kenyérrel az elderek és a papok. Mintegy Kr.u. 401–421.

  1 Annak amódja, ahogyan beldereik és papjaik Krisztus testével és vérével szolgáltak az egyháznak; és Krisztus parancsolatai szerint cszolgáltak ezzel; igaznak tudjuk tehát ezt a módot; és elder vagy pap szolgált ezzel –

  2 És letérdeltek a gyülekezettel, és Krisztus nevében imádkoztak az Atyához, mondván:

  3 Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áldd meg és szenteld meg ezt a akenyeret mindazok lelke számára, akik ebből vesznek, hogy azt Fiad testének bemlékezetére ehessék, és tanúsítsák neked, Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, hogy cFiad nevét készek magukra venni, őrá mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik adott, hogy dLelke mindig velük legyen. Ámen.