Ether 11
  Footnotes
  Theme

  11. Fejezet

  Háborúk, széthúzások és gonosztettek uralják a járediták életét – Prófétáik megjövendölik a járediták teljes pusztulását, ha nem tartanak bűnbánatot – A nép elutasítja a próféták szavait.

  1 És Kom napjaiban sok próféta is jött, akik ennek a nagy népnek a pusztulásáról prófétáltak, ha nem tartanak bűnbánatot és nem fordulnak az Úrhoz, és nem hagynak fel sok gyilkosságaikkal és gonoszságaikkal.

  2 És lőn, hogy a nép elutasította a prófétákat, és védelemért Komhoz menekültek, mert a nép elpusztításukra törekedett.

  3 És Komnak sok dolgot megjövendöltek; és ő áldott volt minden hátralevő napján.

  4 És jó öreg kort élt meg, és nemzette Siblomot; és Siblom uralkodott a helyén. És Siblom fivére fellázadt ellene, és az egész országban rendkívül nagy háború tört ki.

  5 És lőn, hogy Siblom fivére meghagyta, hogy öljenek meg minden olyan prófétát, aki a nép pusztulásáról prófétál.

  6 És nagy csapások érték az egész országot, mert ők ezt megelőzően bizonyságot tettek arról, hogy nagy átok éri majd az országot, és a népet is, és hogy nagy pusztítás lesz közöttük; olyan, amilyen még soha nem volt a föld színén, és csontjaik aföldhalmokhoz lesznek hasonlók ezen föld színén, ha nem bánják meg gonoszságaikat.

  7 És gonosz összeesküvéseik miatt nem hallgattak az Úr beszédére; háborúk és viszályok törtek ki tehát szerte az egész országban, és volt sok éhínség és döghalál, olyannyira, hogy olyan nagy volt a pusztítás, amilyenről még soha nem hallottak a föld színén; és mindez Siblom napjaiban történt.

  8 És a nép kezdte megbánni a gonoszságát; és amennyiben megtették ezt, az Úr airgalmas volt irántuk.

  9 És lőn, hogy Siblomot megölték, Sétet pedig fogságba vetették, és élete minden napján fogságban élt.

  10 És lőn, hogy fia, Áha szerezte meg a királyságot; és élete minden napján uralkodott a nép felett. És napjai során mindenféle gonoszságot művelt, mely sok vér ontásához vezetett; és napjainak száma kevés volt.

  11 Utána Étem szerezte meg a királyságot, lévén Áha leszármazottja; és ő is csak azt művelte, élete minden napján, ami gonosz volt.

  12 És lőn, hogy Étem napjaiban sok próféta jött, és ismét prófétáltak a népnek; igen, azt prófétálták, hogy az Úr teljesen el fogja pusztítani őket a föld színéről, ha nem bánják meg gonoszságaikat.

  13 És lőn, hogy a nép megkeményítette a szívét, és nem akart ahallgatni a szavaikra; és a próféták gyászoltak és elmentek a nép közül.

  14 És lőn, hogy Étem élete minden napján gonoszságban tartott ítéletet; és nemzette Morónt. És lőn, hogy Morón uralkodott a helyén, és Morón azt tette, ami gonosz volt az Úr előtt.

  15 És lőn, hogy alázadás keletkezett a nép között, a hatalom- és haszonszerzésre felállított titkos összeesküvés miatt; és előkerült közöttük egy olyan ember, aki hatalmas volt a gonoszságban, és megütközött Morónnal, melynek során megdöntötte a királyság felét; és sok éven keresztül bírta a királyság felét.

  16 És lőn, hogy Morón föléje kerekedett és ismét visszaszerezte a királyságot.

  17 És lőn, hogy előkerült egy másik hatalmas ember; és ő Járed fivérének volt a leszármazottja.

  18 És lőn, hogy fölékerekedett Morónnak, és megszerezte a királyságot; Morón tehát fogságban élte le élete minden hátralévő napját; és nemzette Koriántort.

  19 És lőn, hogy Koriántor minden napját fogságban élte le.

  20 És Koriántor idejében is sok próféta jött, és nagy és csodálatos dolgokról prófétáltak, és bűnbánatot hirdettek a népnek, és azt, hogy ha nem tartanak bűnbánatot, akkor az Úristen aítéletet tart felettük és teljesen elpusztulnak.

  21 És hogy az Úristen az ő hatalma által egy amásik népet hoz majd el, hogy azok birtokolják a földet, ugyanúgy, ahogyan az ő atyáikat is elhozta.

  22 De titkos társaságuk és gonosz utálatosságaik miatt a próféták minden szavát elutasították.

  23 És lőn, hogy Koriántor aEthert nemzette, és meghalt, miután minden napját fogságban élte le.