Ether 5
  Footnotes
  Theme

  5. Fejezet

  Három tanú és maga a mű áll majd tanúbizonyságként a Mormon könyve igazáról.

  1 És most én, Moróni, emlékezetem szerint leírtam a nekem megparancsolt szavakat; és elmondtam neked, hogy mely dolgokat apecsételtem le; ne érintsd tehát ezeket annak céljából, hogy lefordítsd; mert ez a dolog megtiltatott neked, kivéve majd akkor, amikor Isten bölcsessége azt kívánja.

  2 És íme, kiváltságodban állhat a lemezek megmutatása aazoknak, akik ezen mű előhozatalában segíteni fognak.

  3 És ahárom embernek mutatja majd meg őket Isten hatalma; biztosan btudni fogják tehát, hogy ezek a dolgok cigazak.

  4 És három atanú ajka erősíti meg ezeket a dolgokat; és a három tanúbizonysága, valamint ez a mű, melyben Isten hatalma és az ő szava tárul fel, melyekről bizonyságot tesz az Atya, és a Fiú és a Szentlélek – és mindez tanúbizonyságként áll majd a világ ellen az utolsó napon.

  5 És ha úgy lészen, hogy bűnbánatot tartanak és Jézus nevében az aAtyához jönnek, akkor befogadják őket Isten királyságába.

  6 És most, ítéljétek meg ti, hogy tán nincs-e felhatalmazásom ezekre a dolgokra; mert amikor majd láttok, és Isten előtt állunk az utolsó napon, akkor tudni fogjátok, hogy van felhatalmazásom. Ámen.