Szentírások
Ábrahám 4


4. Fejezet

Az Istenek megtervezik a Föld és minden azon lévő élet megteremtését – Terveik a teremtés hat napjára.

1 És akkor így szólt az Úr: Menjünk le. És lementek a akezdetben, és ők, vagyis az Istenek, bösszerendezték és megformálták az egeket és a földet.

2 És a föld, miután megformálták, üres volt és puszta, mert semmit nem formáltak meg, csak a földet; és sötétség uralkodott a mélység színén, és az Istenek lelke alebegett a vizek színén.

3 És ők (az Istenek) így szóltak: Legyen világosság; és lőn világosság.

4 És ők (az Istenek) felfogták a világosságot, mert az fényes volt; és elválasztották a világosságot, vagyis elválasztatták azt a sötétségtől.

5 És az Istenek a világosságot nappalnak nevezték, a sötétséget pedig éjszakának nevezték. És lőn, hogy estétől reggelig az időt éjszakának nevezték; és reggeltől estig nappalnak nevezték; és ez volt az első, vagyis a kezdete annak, amit nappalnak és éjszakának neveztek.

6 És azt is mondták még az Istenek: Legyen atávlat a vizek közepette, és válassza el az a vizeket a vizektől.

7 És az Istenek parancsot adtak a távlatnak, így az elválasztotta a távlat alatt lévő vizeket azoktól a vizektől, amelyek a távlat felett voltak; és úgy lett, méghozzá amint elrendelték.

8 És az Istenek a távlatot aégnek nevezték. És lőn, hogy estétől reggelig volt az, amit éjszakának neveztek; és lőn, hogy reggeltől estig volt az, amit nappalnak neveztek; és ez volt a második bidő, amit éjszakának és nappalnak neveztek.

9 És az Istenek parancsot adtak, mondván: Gyűljenek össze aegy helyre az ég alatt lévő bvizek, és emelkedjen fel szárazon a föld; és úgy volt, amint elrendelték;

10 És az Istenek a száraz földet földnek nevezték el; az összegyűjtött vizeket pedig anagy vizeknek nevezték el; és az Istenek látták, hogy engedelmeskedtek nekik.

11 És az Istenek azt mondták: Készítsük elő a földet, hogy afüvet hozzon; maghozó füvet; gyümölcsöt adó gyümölcsfát, fajtája szerint, amelynek magja önmagában saját hasonlatosságát termi a földön; és úgy lett, méghozzá amint elrendelték.

12 És az Istenek összerendezték a földet, hogy füvet hozzon saját magjából, és a maghozó fű maghozó füvet hozzon saját magjából, fajtája szerint adva magot; és a föld fát hozzon annak saját magjából, gyümölcsöt teremve amelynek magja csak ugyanazt teremheti magában, fajtája szerint; és az Istenek látták, hogy engedelmeskedtek nekik.

13 És lőn, hogy megszámlálták a napokat; estétől reggelig éjszakának nevezték; és lőn, hogy reggeltől estig nappalnak nevezték; és ez volt a harmadik idő.

14 És az Istenek elrendezték a avilágító testeket az ég távlatán és elválaszttatták velük a nappalt az éjszakától; és elrendezték őket, hogy jelek és évszakok, és napok és évek jelzői legyenek;

15 És elrendezték őket, hogy világító testek legyenek az ég távlatán, hogy világosságot adjanak a földre; és úgy lett.

16 És az Istenek két nagy világító testet rendeztek össze, a anagyobbik világító testet, hogy uralja a nappalt, és a kisebbik világító testet, hogy uralja az éjszakát; a kisebb világító testtel együtt a csillagokat is elhelyezték;

17 És az Istenek elhelyezték ezeket az egek távlatán, hogy világosságot adjanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappal felett és az éjszaka felett, és hogy szétválaszttassák a világosságot a sötétségtől.

18 És az Istenek addig figyelték azokat a dolgokat, amiket elrendeltek, míg azok engedelmeskedtek.

19 És lőn, hogy estétől reggelig volt az, hogy éjszaka volt; és lőn, hogy reggeltől estig volt az, hogy nappal volt; és ez volt a negyedik idő.

20 És az Istenek azt mondták: Készítsük elő a vizeket, hogy bőségesen előhozzák a mozgó teremtményeket, amelyeknek élete van; és madarakat, hogy repülhessenek a föld felett az ég nyitott távlatán.

21 És az Istenek előkészítették a vizeket, hogy előhozhassanak nagy abálnákat, és minden élő teremtményt, amely mozog, amiket a vizeknek bőségesen elő kellett hozniuk, fajtájuk szerint; és minden szárnyas madarat, fajtájuk szerint. És az Istenek látták, hogy engedelmeskedni fognak nekik, és hogy tervük jó.

22 És az Istenek azt mondták: Megáldjuk őket, és meghagyjuk nekik, hogy legyenek termékenyek és sokasodjanak, és töltsék be a vizeket a tengerekben, vagyis a anagy vizekben; és a madaraknak meghagyjuk, hogy sokasodjanak a földön.

23 És lőn, hogy estétől reggelig volt az, amit éjszakának neveztek; és lőn, hogy reggeltől estig volt az, amit nappalnak neveztek; és ez volt az ötödik idő.

24 És az aIstenek előkészítették a földet, hogy előhozza az élő teremtményt, fajtája szerint, jószágot és csúszómászókat, és a föld állatait, fajtájuk szerint, és úgy lett, amint azt megmondták.

25 És az Istenek összerendezték a földet, hogy előhozza az állatokat, azok fajtája szerint, és jószágot, azok fajtája szerint, és mindent, ami a földön csúszik-mászik, annak fajtája szerint; és az Istenek látták, hogy engedelmeskedni fognak.

26 És az Istenek atanácskoztak maguk között, és azt mondták: Menjünk le, és bformáljunk embert a mi cképmásunkra, a mi hasonlatosságunkra; és fennhatóságot adunk nekik a tenger halai felett, és a lég madarai felett, és a jószág felett, és az egész föld felett, és minden csúszómászó felett, ami a földön csúszik-mászik.

27 Így hát az aIstenek lementek, hogy összerendezzék az embert az ő saját képmásukra, az Istenek képmására formálták meg őt, férfivá és nővé formálták meg őket.

28 És az Istenek azt mondták: Meg fogjuk áldani őket. És az Istenek azt mondták: Meghagyjuk nekik, hogy legyenek termékenyek és sokasodjanak, és töltsék be a földet, és győzzék le, és legyen fennhatóságuk a tenger halai felett, és a lég madarai felett, és minden élő lény felett, amely mozog a földön.

29 És az Istenek azt mondták: Íme, nekik adunk minden maghozó füvet, amely csak megjelenik az egész föld színén, és minden fát, amelynek gyümölcse lesz azon; igen, a magot adó fa gyümölcsét nekik adjuk; és az atáplálék lesz nekik.

30 És minden szárazföldi állatnak, és a lég minden madarának, és mindennek, amely a földön csúszik-mászik, íme, életet adunk nekik, és emellett nekik adunk minden zöld növényt, táplálékul, és mindezen dolgok így lesznek elrendezve.

31 És az Istenek azt mondták: Megteszünk mindent, amit mondtunk, és összerendezzük őket; és íme, nagyon engedelmesek lesznek. És lőn, hogy estétől reggelig volt, amit éjszakának neveztek; és lőn, hogy reggeltől estig volt az, amit nappalnak neveztek; és a ahatodik időt számlálták.