Szentírások
Bevezetés


Bevezetés

A Nagyértékű gyöngy olyan válogatott anyagok gyűjteménye, melyek több jelentős szempontból érintik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza hitét és tanát. Ezeket Joseph Smith próféta készítette, és az egyház korabeli újságjaiban jelentek meg.

Az első anyaggyűjteményt, amely A Nagyértékű gyöngy nevet viselte, 1851-ben állította össze Franklin D. Richards elder, aki akkor a Tizenkettek Tanácsának tagja és a Brit Misszió elnöke volt. Célja az volt, hogy elérhetőbbé tegyen néhány fontos cikket, amelyhez azelőtt, Joseph Smith idejében, csak szűk körben fértek hozzá az emberek. Az egyház tagságának növekedése Európa- és Amerika-szerte szükségessé tette ezek rendelkezésre bocsátását. A Nagyértékű gyöngyöt széles körben használták, majd az Első Elnökség és az 1880. október 10-én Salt Lake City-ben megtartott általános konferencia határozata alapján az egyház egyik alapműve lett.

Tartalma tekintetében az egyház igényeinek megfelelően már számos módosításra került sor. 1878-ban sor került Mózes könyve olyan részeinek hozzáadására, amelyeket az első kiadás nem tartalmazott. 1902-ben kihagyásra kerültek a Nagyértékű gyöngy egyes részei, amelyek a Tan és a szövetségekben szintén megjelentek. 1902-ben a fejezetekre és versekre történő tagolásra, valamint a lábjegyzetekre is sor került. 1921-ben jelent meg az első dupla oszlopos szedésű szöveg és a tárgymutató. 1976 áprilisáig további változtatásokra nem került sor, amikor is két kinyilatkoztatás lett az anyaghoz csatolva. 1979-ben ez a két rész átkerült a Nagyértékű gyöngyből a Tan és a szövetségekbe, ahol jelenleg a 137. és a 138. szakaszként jelenik meg. A mostani kiadáson is sor került néhány változtatásra, hogy a szöveg összhangban álljon a korábbi dokumentumokkal.

A következőkben rövid bevezetést adunk a jelenlegi tartalmat illetően:

  • Válogatások Mózes könyvéből. Kivonat Joseph Smith bibliafordításának Mózes első könyvéből, amelyhez 1830 júniusában kezdett hozzá (History of the Church [Az egyház története]), 1:98–101, 131–139).

  • Ábrahám könyve. Fordítás egyiptomi papiruszokról, amelyek 1835-ben kerültek Joseph Smith kezébe, és Ábrahám, a pátriárka írásait tartalmazzák. A fordítás sorozatként jelent meg a Times and Seasons-ban, 1842. március elsejétől kezdődően az Illinois állambeli Nauvoo-ban (History of the Church, 4:519–534).

  • Joseph Smith – Máté. Kivonat Máté bizonyságából Joseph Smith bibliafordításában (lásd a Tan és a szövetségek 45:60–61-es verseit, amely isteni utasítás az Újszövetség fordításának elkezdésére).

  • Joseph Smith története. Részletek Joseph Smith hivatalos bizonyságából és történetéből amelyet 1838-ban készített, és amely sorozatként jelent meg a Times and Seasons-ban, 1842. március 15-ével kezdődően az Illinois állambeli Nauvoo-ban (History of the Church, 1:1–44).

  • A Hittételek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában. Joseph Smith nyilatkozata, amely az Times and Seasons-ban jelent meg, 1842. március 1-jén, az egyház rövid történetének társaságában, amely népszerűen Wentworth-levélként volt ismert (History of the Church, 4:535–541).