Szentírások
A Hittételek 1


A Hittételek
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában

History of the Church, 4. kötet, 535–541. oldal.

1. Fejezet

1 aHiszünk bIstenben, az Örökkévaló Atyában, és az Ő cFiában, Jézus Krisztusban, valamint a dSzentlélekben.

2 Hisszük, hogy az emberek asaját bűneikért lesznek megbüntetve, nem pedig Ádám bvétkéért.

3 Hisszük, hogy Krisztus aEngesztelése által az egész emberiség bmegszabadulhat, ha cengedelmeskednek az Evangélium dtörvényeinek és eszertartásainak.

4 Hisszük, hogy ezek az Evangélium első tantételei és aszertartásai: első, az Úr Jézus Krisztusba vetett bHit; második, cBűnbánat; harmadik, alámerítéssel történő dKeresztelés a ebűnök bocsánatára; negyedik, fKézrátétel a gSzentlélek ajándékáért.

5 Hisszük, hogy az embert Istennek kell aelhívnia, bprófécia, valamint cfelhatalmazással rendelkezők dkézrátétele által, hogy eprédikálhassa az Evangéliumot és szolgálhasson annak fszertartásaiban.

6 Hiszünk ugyanabban a aszervezetben, ami az Ősi Egyházban is létezett, név szerint: bapostolok, cpróféták, dpásztorok, tanítók, eevangélisták és így tovább.

7 Hiszünk a anyelvek, a bprófécia, a ckinyilatkoztatás, a dlátomások, a egyógyítás, a nyelvek ffordításának gajándékában, és így tovább.

8 Hisszük, hogy a aBiblia Isten bszava, amennyiben fordítása chelyes; azt is hisszük, hogy a dMormon könyve Isten szava.

9 Hiszünk mindabban, amit Isten akinyilatkoztatott, mindabban, amit most nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy bezután is ki fog nyilatkoztatni sok nagyszerű és fontos dolgot Isten királyságát illetően.

10 Hiszünk Izráel szó szerinti aösszegyűjtésében és a bTíz Törzs helyreállításában; hogy cSion (az Új Jeruzsálem) az amerikai földrészen fog felépülni; hogy Krisztus személyesen duralkodik majd a földön; és hogy a föld emegújul és elnyeri fparadicsomi gdicsőségét.

11 Igényt tartunk arra a akiváltságra, hogy saját blelkiismeretünk cparancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd dhódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak.

12 Hiszünk a királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és elöljáróknak való alárendeltségben, a atörvény iránti engedelmességben, annak tiszteletében és támogatásában.

13 Hiszünk abban, hogy atisztességesnek, igaznak, berkölcsösnek, jóakaratúnak, erényesnek kell lennünk, és minden emberrel cjót kell cselekednünk; tulajdonképpen mondhatnánk, hogy dPál intését követjük – Mindent hiszünk, mindent eremélünk, sok mindent elviseltünk már, és reméljük, hogy mindent fel tudunk majd viselni. Ha van bármi, ami gerényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra.

Joseph Smith.