Szentírások
2. képmásolat


Képmásolat Ábrahám könyvéből

2. sz.

Kép

Magyarázat

1 ábra: Kolob, jelentése az első teremtmény, legközelebb a celesztiálishoz, vagyis Isten lakhelyéhez. Első a kormányzásban, utolsó az idő mértékét illetően. A mérés a celesztiális idő szerint van, amely celesztiális idő könyökönként egy napot jelent. A Kolobon egy nap ezer évvel egyezik meg e föld mértéke szerint, amit az egyiptomiak Jah-oh-eh néven neveznek.

2 ábra: Kolob mellett áll, az egyiptomiak Oliblis néven nevezik, amely a következő nagy kormányzó teremtmény a celesztiális, vagyis azon hely közelében, ahol Isten lakik; szintén rendelkezik a hatalom kulcsával, a többi bolygót illetően; ahogyan azt Isten Ábrahámnak kinyilatkoztatta, amikor az áldozatot ajánlott fel az oltáron, amelyet az Úrnak épített.

3 ábra: Isten jelképezésére készült, amint a trónján ül, felruházva hatalommal és felhatalmazással; fején az örök világosság koronájával; a szent papság fő kulcsszavait is jelképezi, amint azok kinyilatkoztatásra kerültek Ádámnak az Éden kertjében, valamint Séthnek, Noénak, Melkisédeknek, Ábrahámnak, és mindazoknak, akiknek a papság ki lett nyilatkoztatva.

4 ábra: Megegyezik a héber Raukíjang szóval, ami távlatot jelent, vagyis az egek boltozatát; emellett számjegy, ami egyiptomi nyelven ezret jelent; megegyezik Oliblis idejének mértékével, amely egyenlő a Kolobbal, annak keringésében és időmérésében.

5 ábra: Egyiptomi nyelven Enis-go-on-dos néven nevezik; ez is egyike a kormányzó bolygóknak, és az egyiptomiak azt mondják, hogy ez a Nap, és a Kolobtól kapja világosságát a Kae-e-vanras közvetítésében, amely a nagy kulcs, vagyis más szavakkal, a kormányzó erő, amely tizenöt másik lerögzített bolygót vagy csillagot kormányoz, valamint a Floeesze-t, vagyis a Holdat, a Földet és a Napot azok éves keringésében. Ez a bolygó a Kli-flos-is-es vagy a Ha-ko-kau-bím közvetítésével kapja hatalmát, amelyeket a 22. és a 23. szám jelképez, a Kolob keringéséből kapva világosságot.

6 ábra: Ezt a földet jelképezi, annak négy szegletével.

7 ábra: Istent jelképezi, trónján ülve, amint kinyilatkoztatja a mennyeken át a papság nagy kulcsszavait; valamint a Szentlélek jelét Ábrahámnak, galamb formájában.

8 ábra: Olyan írást tartalmaz, amely nem nyilatkoztatható ki a világnak; de legyen ott Isten szent templomában.

9 ábra: Jelenleg nem szabad kinyilatkoztatni.

10 ábra: Szintén nem.

11 ábra: Szintén nem. Ha a világ ki tudja találni ezeket a számokat, akkor úgy legyen. Ámen.

A 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. és 21. ábra az Úr szerint megfelelő időben adatnak majd meg.

A fenti fordítás oly mértékben adatik, amennyit jelenleg jogunk van megadni.