Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 46


Luku 46

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirtlandissa Ohiossa 8. maaliskuuta 1831. Tänä kirkon varhaisena aikana ei vielä ollut muodostunut yhtenäistä kirkon kokousten johtamiskäytäntöä. Tapa päästää vain jäsenet ja vakavat tutkijat sakramenttikokouksiin ja muihin kirkon kokouksiin oli kuitenkin käynyt melko yleiseksi. Tämä ilmoitus ilmaisee Herran tahdon kokousten hallitsemisesta ja johtamisesta sekä Hänen ohjeensa Hengen lahjojen tavoittelemisesta ja erottamisesta.

1–2 Vanhinten tulee johtaa kokouksia siten kuin Pyhä Henki johdattaa. 3–6 Totuudenetsijöitä ei saa estää tulemasta sakramenttikokouksiin. 7–12 Pyytäkää Jumalalta ja tavoitelkaa Hengen lahjoja. 13–26 Eräitä näistä lahjoista luetellaan. 27–33 Kirkon johtajille annetaan kyky erottaa Hengen lahjat.

1 Kuule, oi minun kirkkoni kansa, sillä totisesti minä sanon sinulle, että nämä asiat on puhuttu sinulle sinun ahyödyksesi ja opiksesi.

2 Mutta huolimatta niistä asioista, jotka on kirjoitettu, minun kirkkoni avanhimpia on aina käsketty alusta asti ja aina käsketään bjohtamaan kaikkia kokouksia sen mukaan kuin Pyhä Henki heitä ohjaa ja johdattaa.

3 Kuitenkin teitä kielletään milloinkaan akarkottamasta ketään julkisista kokouksistanne, jotka pidetään maailman edessä.

4 Teitä kielletään myös karkottamasta sakramenttikokouksistanne ketään, joka kuuluu akirkkoon; kuitenkin, jos joku on tehnyt rikkomuksen, hän bälköön nauttiko sakramenttia ennen kuin tekee sovinnon.

5 Ja vielä minä sanon teille, että te ette saa karkottaa sakramenttikokouksistanne keitään, jotka etsivät vakavasti valtakuntaa – minä sanon tämän niistä, jotka eivät kuulu kirkkoon.

6 Ja vielä minä sanon teille teidän akonfirmointikokouksistanne, että jos niissä on keitään, jotka eivät kuulu kirkkoon mutta jotka etsivät vakavasti valtakuntaa, te ette saa karkottaa heitä.

7 Mutta teitä käsketään kaikessa apyytämään Jumalalta, joka antaa auliisti; ja niin kuin Henki todistaa teille, juuri niin minä haluan teidän tekevän kaikessa sydämen bpyhyydessä vaeltaen oikeamielisesti minun edessäni, cpitäen mielessä pelastuksenne päämäärän, tehden kaiken rukoillen ja dkiittäen, jotteivät pahat henget eviettelisi teitä harhaan eivätkä friivaajien opit eivätkä gihmiskäskyt, sillä toiset ovat ihmisistä ja toiset riivaajista.

8 Varokaa sen tähden, ettei teitä eksytetä; ja jottei teitä eksytettäisi, atavoitelkaa vakaasti parhaita lahjoja muistaen aina, minkä vuoksi niitä annetaan;

9 sillä totisesti minä sanon teille, että niitä annetaan niiden hyödyksi, jotka rakastavat minua ja pitävät kaikki minun käskyni, ja sen, joka pyrkii tekemään niin, jotta se olisi kaikkien niiden hyödyksi, jotka etsivät tai jotka pyytävät minulta, jotka pyytävät mutta eivät amerkkiä bkuluttaakseen sen himoissansa.

10 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Minä tahdon teidän muistavan aina ja pitävän aina amielessänne, mitä ovat nuo blahjat, jotka on annettu kirkolle.

11 Sillä kaikille ei ole annettu jokaista lahjaa; sillä lahjoja on monia, ja ajokaiselle ihmiselle on annettu lahja Jumalan Hengen kautta.

12 Toisille on annettu toinen, ja toisille on annettu toinen, jotta kaikki siten hyötyisivät.

13 Pyhä Henki antaa toisten atietää, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että hänet ristiinnaulittiin maailman syntien tähden.

14 Toisten annetaan auskoa heidän sanoihinsa, jotta hekin saisivat iankaikkisen elämän, jos he pysyvät uskollisina.

15 Ja vielä, Pyhä Henki antaa joidenkuiden tuntea aeri palvelutehtäviä, niin kuin samalle Herralle on mieleen, sen mukaan kuin tahtoo Herra, joka sovittaa armotekonsa ihmislasten olosuhteisiin.

16 Ja vielä, Pyhä Henki antaa joidenkuiden tietää erilaisista voiman vaikutuksista, ovatko ne Jumalasta, niin että Hengen voidaan antaa ilmetä jokaiselle ihmiselle, yhteiseksi hyödyksi.

17 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Toisille Jumalan Henki on antanut aviisauden sanan.

18 Toiselle on annettu atiedon sana, jotta kaikkia voidaan opettaa viisaiksi ja saamaan tietoa.

19 Ja vielä, toisille on annettu ausko parantua;

20 ja toisille on annettu usko aparantaa.

21 Ja vielä, toisten on suotu tehdä aihmetekoja;

22 ja toisten on suotu aprofetoida;

23 ja toisten aerottaa henkiä.

24 Ja vielä, toisten on suotu puhua akielillä;

25 ja toisen on suotu tulkita kieliä.

26 Ja kaikki nämä alahjat tulevat Jumalalta Jumalan blasten hyödyksi.

27 Ja kirkon apiispalle ja niille, jotka Jumala nimittää ja asettaa valvomaan kirkkoa ja kirkon vanhimmiksi, annetaan kyky berottaa kaikki nuo lahjat, jottei keskuudessanne ole ketään, joka väittää olevansa Jumalasta mutta ei ole.

28 Ja tapahtuu, että se, joka pyytää aHengessä, saa Hengessä;

29 jotta joillekuille voidaan antaa kaikki nuo lahjat, jotta voi olla päämies, niin että jokainen jäsen voisi siten hyötyä.

30 Se, joka apyytää bHengessä, pyytää Jumalan ctahdon mukaan; sen tähden tapahtuu niin kuin hän pyytää.

31 Ja vielä minä sanon teille, että kaikki, mitä teette Hengessä, täytyy tehdä Kristuksen nimessä;

32 ja teidän täytyy antaa akiitos Jumalalle Hengessä kaikista siunauksista, joilla teitä on siunattu.

33 Ja teidän täytyy osoittaa ahyveellisyyttä ja bpyhyyttä minun edessäni alati. Aivan niin. Aamen.