Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 27


Luku 27

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa elokuussa 1830. Valmistellessaan uskonnollista tilaisuutta, jossa oli määrä antaa leivän ja viinin sakramentti, Joseph lähti hankkimaan viiniä. Hän kohtasi taivaallisen sanansaattajan ja sai tämän ilmoituksen, josta osa kirjoitettiin silloin ja loput seuranneessa syyskuussa. Kirkon sakramenttikokouksissa käytetään nykyisin viinin sijasta vettä.

1–4 Sakramenttia nautittaessa käytettävät vertauskuvat esitetään. 5–14 Kristus ja hänen palvelijansa kaikista taloudenhoitokausista tulevat nauttimaan sakramentin. 15–18 Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus.

1 Kuunnelkaa Jeesuksen Kristuksen, Herranne, Jumalanne ja Lunastajanne, ääntä, hänen, jonka sana on aelävä ja väkevä.

2 Sillä katso, minä sanon teille, ettei sillä ole merkitystä, mitä te syötte tai juotte, kun nautitte asakramentin, kunhan teette sen silmämääränä vain minun bkunniani – muistaen Isän edessä minun ruumiini, joka annettiin teidän puolestanne, ja minun cvereni, joka vuodatettiin teidän syntienne danteeksiantamiseksi.

3 Sen tähden minä annan teille käskyn, että te ette saa ostaa viiniä ettekä väkijuomia vihollisiltanne;

4 sen tähden te ette saa nauttia sitä yhtään, ellei sitä ole valmistettu uutena teidän keskuudessanne; niin, tässä minun Isäni valtakunnassa, joka perustetaan maan päälle.

5 Katso, tämä on minun viisauteni mukaista; ja nyt, älä ihmettele, sillä tulee aika, jolloin minä ajuon viiniköynnöksen antia sinun kanssasi maan päällä ja bMoronin kanssa, jonka minä olen lähettänyt sinun luoksesi ilmoittamaan Mormonin kirjan – joka sisältää minun ikuisen evankeliumini täyteyden – ja jolle minä olen antanut Efraimin csauvan aikakirjan avaimet;

6 sekä aEliaan kanssa, jolle minä olen antanut avaimet palauttaa kaiken, mitä kaikki pyhät profeetat ovat maailman alusta asti puhuneet suullaan viimeisistä ajoista;

7 sekä Johanneksen, Sakariaan pojan, kanssa, jonka Sakariaan luona hän a(Elias) kävi luvaten, että tämä saisi pojan, ja hänen nimensä oli oleva bJohannes ja hän oli täyttyvä Eliaan hengellä;

8 jonka Johanneksen minä lähetin teidän luoksenne, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Oliver Cowdery, asettamaan teidät ensimmäiseen saamaanne apappeuteen, jotta teidät kutsuttaisiin ja basetettaisiin niin kuin cAaron;

9 sekä aElian kanssa, jolle minä olen antanut vallan avaimet bkääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, ettei koko maata lyötäisi kirouksella;

10 sekä Joosefin ja Jaakobin ja Iisakin ja Abrahamin, teidän isienne, kanssa, joiden kautta alupaukset pysyvät;

11 sekä Mikaelin eli aAadamin, kaikkien isän, kaikkien ruhtinaan, Ikiaikaisen, kanssa;

12 sekä Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen kanssa, jotka minä olen lähettänyt teidän luoksenne ja joiden kautta minä olen aasettanut teidät ja vahvistanut sen, että teistä tulee bapostoleja ja minun nimeni erityisiä ctodistajia, sekä sen, että pidätte hallussanne palvelutyönne ja niiden samojen asioiden avaimia, jotka minä ilmoitin heille;

13 joille minä olen aantanut valtakuntani bavaimet ja cevankeliumin dtaloudenhoitokauden eviimeisiä aikoja varten ja aikojen ftäyttymistä varten, jolloin minä kokoan gyhteen kaiken, sekä sen, mitä on taivaassa, että sen, mitä on maan päällä;

14 sekä kaikkien niiden kanssa, jotka minun Isäni on aantanut minulle maailmasta.

15 Ja nyt, ylentäkää sydämenne ja riemuitkaa ja vyöttäkää kupeenne ja ottakaa yllenne koko minun ataisteluvarustukseni, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään kaiken tehtyänne pystyssä bpysyen.

16 Seiskää siis kupeet atotuudella bvyötettyinä, yllänne cvanhurskauden drintahaarniska, jaloissanne jalkineina valmistautuminen erauhan evankeliumissa, jonka minä olen lähettänyt fenkelini antamaan teille;

17 ottakaa uskon kilpi, jolla te voitte sammuttaa kaikki jumalattomien apalavat nuolet;

18 ja ottakaa pelastuksen kypärä ja minun Henkeni miekka – Henkeni, jonka minä vuodatan teidän päällenne – sekä sanani, jonka minä ilmoitan teille, ja olkaa yhtä mieltä kaikesta, mitä pyydätte minulta, ja olkaa uskollisia, kunnes minä tulen, niin teidät atemmataan ylös, niin että btekin olette siellä, missä minä olen. Aamen.